đầu trang
Giá
-
Màu sắc
tìm thấy 38 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2108L at 17572000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2108L
17.572.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+ at 144737000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+
144.737.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+ at 60490000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+
60.490.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS3104T (Đen) at 11939000.00 VND from Lazada
-5%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS3104T (Đen)
11.939.000 đ 12.572.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4108U-RP Pro+ at 64519000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4108U-RP Pro+
64.519.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ Nas AS3102T (Đen) at 8539000.00 VND from Lazada
-22%
Asustor Thiết bị lưu trữ Nas AS3102T (Đen)
8.539.000 đ 10.949.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1004T & Ổ cứng Western WD60EFRX 6TB at 23249000.00 VND from Lazada
-16%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1004T & Ổ cứng Western WD60EFRX 6TB
23.249.000 đ 27.959.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4108Pro+ at 50079000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4108Pro+
50.079.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1002T và bộ lưu điện Delta UPA601V2100B6 at 6569000.00 VND from Lazada
-13%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1002T và bộ lưu điện Delta UPA601V2100B6
6.569.000 đ 7.589.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1004T và Bộ lưu điện Delta UPA601V2100B6 at 8949000.00 VND from Lazada
-13%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1004T và Bộ lưu điện Delta UPA601V2100B6
8.949.000 đ 10.338.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ AS3102T và bộ lưu điện DeltaUPA601V2100B6 at 9209000.00 VND from Lazada
-17%
Asustor Thiết bị lưu trữ AS3102T và bộ lưu điện DeltaUPA601V2100B6
9.209.000 đ 11.161.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
 Thiết bị lưu trữ VS4112Pro+ at 56879000.00 VND from F5CORP
Thiết bị lưu trữ VS4112Pro+
56.879.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124Pro+ at 109294000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124Pro+
109.294.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS3104T và Bộ lưu điện Delta UPA601V2100B6 at 12519000.00 VND from Lazada
-10%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS3104T và Bộ lưu điện Delta UPA601V2100B6
12.519.000 đ 13.972.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+ at 138745000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+
138.745.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148U-RP Pro+ at 166698000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148U-RP Pro+
166.698.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS3104T và Ổ cứng Western WD40EFRX 4TB at 21249000.00 VND from Lazada
-15%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS3104T và Ổ cứng Western WD40EFRX 4TB
21.249.000 đ 25.043.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6116Pro+ at 67066000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6116Pro+
67.066.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1002T & Ổ cứng Western WD40EFRX 4TB at 15289000.00 VND from Lazada
-11%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1002T & Ổ cứng Western WD40EFRX 4TB
15.289.000 đ 17.329.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132U-RP Pro+ at 147493000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132U-RP Pro+
147.493.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132Pro+ at 122027000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132Pro+
122.027.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Synology Ổ lưu trữ mạng RS815+ (chưa có ổ cứng) at 23990000.00 VND from Phúc Anh
Synology Ổ lưu trữ mạng RS815+ (chưa có ổ cứng)
23.990.000 đ
Phúc Anh
- Bộ VXL: Atom C2538 Quad Core 2.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1002T at 5829000.00 VND from Lazada
-8%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1002T
5.829.000 đ 6.390.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+ at 211054000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+
211.054.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6120Pro+ at 73852000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6120Pro+
73.852.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+ at 63246000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+
63.246.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+ at 71305000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+
71.305.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
D-Link Thiết bị lưu trữ NAS DNR-322L at 6955000.00 VND from Lazada
D-Link Thiết bị lưu trữ NAS DNR-322L
6.955.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1002T & Ổ cứng Western WD60EFRX 6TB Red at 20869000.00 VND from Lazada
-9%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1002T & Ổ cứng Western WD60EFRX 6TB Red
20.869.000 đ 22.989.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12156U-RP Pro+ at 229719000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12156U-RP Pro+
229.719.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2104L VioStor 4-Channel, 2-Bay NVR at 13468000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2104L VioStor 4-Channel, 2-Bay NVR
13.468.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4116U-RP Pro+ at 75979000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4116U-RP Pro+
75.979.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+ at 132633000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+
132.633.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12164U-RP Pro+ at 239066000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12164U-RP Pro+
239.066.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+ at 220386000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+
220.386.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140U-RP Pro+ at 157365000.00 VND from F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140U-RP Pro+
157.365.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1004T & Ổ cứng Western WD40EFRX 4TB at 17669000.00 VND from Lazada
-13%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1004T & Ổ cứng Western WD40EFRX 4TB
17.669.000 đ 20.377.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1004T at 8269000.00 VND from Lazada
-15%
Asustor Thiết bị lưu trữ NAS AS1004T
8.269.000 đ 9.800.000 đ
Lazada

Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng Việt Nam

Việc bán tốt nhất Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng trong thị trường hiện nay là Thiết bị lưu trữ VS-2108L, Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+ hoặc Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+ thương hiệu. Khi lựa chọn Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng, khách hàng chọn các công ty lớn như Qnap, Asustor hoặc D-Link. Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng thường có giá giữa 5.829.000 đ-239.066.000 đ VND. Bạn có thể lựa chọn giữa một Usb flash drive, Ổ cứng di động HDD hoặc Ổ cứng di động SSD. Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng hôm nay chủ yếu được bán tại Đỏ hoặc Đen, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Tận hưởng Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng với giảm giá lên đến 22% tại iprice!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn