đầu trang
tìm thấy 72 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas hồng ngoại Taka -HG9 at 1104000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas hồng ngoại Taka -HG9
1.104.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Nồi cơm điện Taka 1.8L--RC18CG at 520000.00 VND from Yes24
TK Nồi cơm điện Taka 1.8L--RC18CG
520.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02C at 9860000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02C
9.860.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện quang - DQ02A at 4890000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện quang - DQ02A
4.890.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ - I02B at 11680000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ - I02B
11.680.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -170I at 4960000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -170I
4.960.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Dương Taka -60A at 980000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Dương Taka -60A
980.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas hồng ngoại Taka -HG5 at 960000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas hồng ngoại Taka -HG5
960.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy Xay Sinh Tố Kipor--BY44 at 330000.00 VND from Yes24
-40%
TK Máy Xay Sinh Tố Kipor--BY44
330.000 đ 550.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ - I02B2 at 11680000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ - I02B2
11.680.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -270B at 2200000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -270B
2.200.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút khói khử mùi Taka -270W2 at 2360000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút khói khử mùi Taka -270W2
2.360.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -105A at 4850000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -105A
4.850.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas hồng ngoại Taka -HG8 at 1104000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas hồng ngoại Taka -HG8
1.104.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02C2 at 9860000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02C2
9.860.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -1370I at 2360000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -1370I
2.360.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -1290M at 5160000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -1290M
5.160.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Nồi cơm điện Taka 2.8L--RC28AS at 820000.00 VND from Yes24
TK Nồi cơm điện Taka 2.8L--RC28AS
820.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -1270M at 5160000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -1270M
5.160.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy Hút Mùi Taka -190P at 6600000.00 VND from Tiki
TK Máy Hút Mùi Taka -190P
6.600.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -105B at 4850000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -105B
4.850.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Nồi cơm điện Taka 1.2L--RC12AT at 480000.00 VND from Yes24
TK Nồi cơm điện Taka 1.2L--RC12AT
480.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Nồi cơm điện Taka 1.8L--RC18BD at 580000.00 VND from Yes24
TK Nồi cơm điện Taka 1.8L--RC18BD
580.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -1370EB at 2040000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -1370EB
2.040.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Hồng Ngoại Taka -920A at 2400000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Hồng Ngoại Taka -920A
2.400.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -1370ES at 2120000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -1370ES
2.120.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -270S at 2360000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -270S
2.360.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Nồi Cơm Điện Taka -RCD18R1 - 1.8L at 715000.00 VND from Tiki
TK Nồi Cơm Điện Taka -RCD18R1 - 1.8L
715.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện đôi hồng ngoại kết hợp điện từ Taka -IR2B at 6064000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp điện đôi hồng ngoại kết hợp điện từ Taka -IR2B
6.064.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -190P at 5280000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -190P
5.280.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ - IR03A at 16600000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ - IR03A
16.600.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện quang - IR02A at 13800000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện quang - IR02A
13.800.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Dương Taka -608B at 1880000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Dương Taka -608B
1.880.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02B2 at 11980000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02B2
11.980.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Ấm Đun Siêu Tốc Inox304 Taka -EK18D1 - 1.8L at 250000.00 VND from Tiki
TK Ấm Đun Siêu Tốc Inox304 Taka -EK18D1 - 1.8L
250.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện đôi hồng ngoại kết hợp điện từ Taka -IR2A2 at 11040000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp điện đôi hồng ngoại kết hợp điện từ Taka -IR2A2
11.040.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -1317E at 3600000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -1317E
3.600.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -170E at 4400000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -170E
4.400.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR03C at 11200000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR03C
11.200.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện quang - IR02B at 9900000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện quang - IR02B
9.900.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút khói khử mùi Taka -0270B at 2200000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút khói khử mùi Taka -0270B
2.200.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Lò Nướng Taka -OV14T(3G) - 70L at 14950000.00 VND from Tiki
TK Lò Nướng Taka -OV14T(3G) - 70L
14.950.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Hồng Ngoại Taka -102A at 4800000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Hồng Ngoại Taka -102A
4.800.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -208A1 at 4550000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -208A1
4.550.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02D at 9200000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02D
9.200.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Dương Taka -608A at 1980000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Dương Taka -608A
1.980.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -208D2 at 3550000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -208D2
3.550.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện quang - R02A at 13500000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện quang - R02A
13.500.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút khói khử mùi Taka -270W1 at 2360000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút khói khử mùi Taka -270W1
2.360.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -106A at 4850000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -106A
4.850.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Nồi cơm điện Taka 1.8L--RC18AS at 680000.00 VND from Yes24
TK Nồi cơm điện Taka 1.8L--RC18AS
680.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02B1 at 11980000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ hồng ngoại - IR02B1
11.980.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -208B1 at 4200000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -208B1
4.200.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas âm hồng ngoại Taka -102C - Tiết kiệm gas at 3260000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas âm hồng ngoại Taka -102C - Tiết kiệm gas
3.260.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút khói khử mùi Taka -0270S at 2360000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút khói khử mùi Taka -0270S
2.360.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas âm hồng ngoại TAKA -102A - Ngắt gas tự động at 3840000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas âm hồng ngoại TAKA -102A - Ngắt gas tự động
3.840.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ - I02C2 at 9560000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ - I02C2
9.560.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Đơn Hồng Ngoại Taka -01A at 650000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Đơn Hồng Ngoại Taka -01A
650.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -1370B at 2040000.00 VND from Sola.vn
TK Máy hút mùi Taka -1370B
2.040.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -105A1 at 4850000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -105A1
4.850.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện đôi hồng ngoại kết hợp điện từ Taka -IR626N at 13440000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp điện đôi hồng ngoại kết hợp điện từ Taka -IR626N
13.440.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas âm hồng ngoại Taka -102D - Đầu đốt Niken at 5200000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas âm hồng ngoại Taka -102D - Đầu đốt Niken
5.200.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas âm hồng ngoại Taka -102E - Ngắt gas tự động at 4000000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas âm hồng ngoại Taka -102E - Ngắt gas tự động
4.000.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas hồng ngoại Taka -HG6 at 960000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas hồng ngoại Taka -HG6
960.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ - I02A at 13500000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ - I02A
13.500.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -208C1 at 3550000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -208C1
3.550.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp Gas Âm Taka -106C at 3550000.00 VND from Tiki
TK Bếp Gas Âm Taka -106C
3.550.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy Hút Mùi Taka -1317E at 4500000.00 VND from Tiki
TK Máy Hút Mùi Taka -1317E
4.500.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Máy hút mùi Taka -1370EB at 1980000.00 VND from lucasa.vn
-13%
TK Máy hút mùi Taka -1370EB
1.980.000 đ 2.280.000 đ
lucasa.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas hồng ngoại đơn Taka -01A at 520000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas hồng ngoại đơn Taka -01A
520.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp gas âm hồng ngoại Taka -102B - Ngắt gas tự động at 2360000.00 VND from Sola.vn
TK Bếp gas âm hồng ngoại Taka -102B - Ngắt gas tự động
2.360.000 đ
Sola.vn
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
TK Bếp điện từ - I02C at 9560000.00 VND from Yes24
TK Bếp điện từ - I02C
9.560.000 đ
Yes24

TK Đồ gia dụng Việt Nam

Bạn có thể lựa chọn giữa hai loại khác nhau của TK Đồ gia dụng, cụ thể là một Các loại bếp, Máy hút khói hoặc Nồi cơm điện. TK Đồ gia dụng hôm nay được bán tại một trong hai Hồng. Với mức giảm giá lêntới 40%, sở hữu ngay cho riêng mình TK Đồ gia dụng! Bếp gas hồng ngoại Taka -HG9, Nồi cơm điện Taka 1.8L--RC18CG hoặc Bếp điện từ hồng ngoại - IR02C, là hai phổ biến nhất từ thương hiệu TK Đồ gia dụng. Panasonic, Sharp hoặc Electrolux là một trong số những lựa chọn thay thế, bạn chưa chắc chắn muốn mua TK Đồ gia dụng. Chỉ với 250.000 đ-16.600.000 đ VND, bạn có thể có được cho mình một thương hiệu mới TK Đồ gia dụng tại iprice!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn