đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Toshiba
tìm thấy 88 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10G2KCVP-V/H10G2ACVP-V at 17500000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10G2KCVP-V/H10G2ACVP-V
17.500.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18G2KCVP-V/H18G2ACVP-V at 24500000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18G2KCVP-V/H18G2ACVP-V
24.500.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 1.5HP--RAS-13N3KCV-V/13N3ACV-V at 14500000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 1.5HP--RAS-13N3KCV-V/13N3ACV-V
14.500.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18BKCV-V/H18BACV-V at 19500000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18BKCV-V/H18BACV-V
19.500.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H13S3AHS-V at 14100000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H13S3AHS-V
14.100.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13G2KCVP-V/H13G2ACVP-V at 19900000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13G2KCVP-V/H13G2ACVP-V
19.900.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H18S3AS-V at 16300000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H18S3AS-V
16.300.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh 1.0 HP RAS-H10S3KS-V/H10S3AS-V (Trắng) at 7050000.00 VND from Lazada
-24%
Toshiba Máy Lạnh 1.0 HP RAS-H10S3KS-V/H10S3AS-V (Trắng)
7.050.000 đ 9.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH H13S3KS-V at 9300000.00 VND from Dienlanh50.com
Toshiba MÁY LẠNH H13S3KS-V
9.300.000 đ
Dienlanh50.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10S3KS-V/H10S3AS-V at 7790000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10S3KS-V/H10S3AS-V
7.790.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh RAS-H10S3KS (Trắng) at 7990000.00 VND from Lazada
Toshiba Máy lạnh RAS-H10S3KS (Trắng)
7.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H10S3AHS-V at 11300000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H10S3AHS-V
11.300.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10G2KCV-V/H10G2ACV-V at 10790000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10G2KCV-V/H10G2ACV-V
10.790.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18S3KS-V/H18S3AS-V at 15500000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18S3KS-V/H18S3AS-V
15.500.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 2HP -RAS-18N3K-V at 18500000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 2HP -RAS-18N3K-V
18.500.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh H10G2KCV (1HP ,Inverter) at 10200000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-14%
Toshiba Máy Lạnh H10G2KCV (1HP ,Inverter)
10.200.000 đ 11.900.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh RAS-H13PKCVG-V 1.5HP (Trắng) at 12389000.00 VND from Lazada
-27%
Toshiba Máy lạnh RAS-H13PKCVG-V 1.5HP (Trắng)
12.389.000 đ 17.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH H10S3KS-V/H10S3AS-V at 7300000.00 VND from Dienlanh50.com
Toshiba MÁY LẠNH H10S3KS-V/H10S3AS-V
7.300.000 đ
Dienlanh50.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh DAISEIKAI Inverter RAS-H10G2KCVP-V 1.0 HP (Trắng) at 20990000.00 VND from Lazada
Toshiba Máy lạnh DAISEIKAI Inverter RAS-H10G2KCVP-V 1.0 HP (Trắng)
20.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13QKSG-V /RAS-H13QASG-V at 10750000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13QKSG-V /RAS-H13QASG-V
10.750.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10QKSG-V /RAS-H10QASG-V at 7990000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10QKSG-V /RAS-H10QASG-V
7.990.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh RAS-18G2KCV (2HP ) at 17600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Toshiba Máy Lạnh RAS-18G2KCV (2HP )
17.600.000 đ 19.900.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh Inverter RAS-H10PKCVG-V 1.0HP (Trắng) at 9969000.00 VND from Lazada
-16%
Toshiba Máy Lạnh Inverter RAS-H10PKCVG-V 1.0HP (Trắng)
9.969.000 đ 12.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH H10BKCV-V at 9900000.00 VND from Dienlanh50.com
Toshiba MÁY LẠNH H10BKCV-V
9.900.000 đ
Dienlanh50.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh Inverter RAS-H10PKCV-V 1.0 HP (Trắng) at 9900000.00 VND from Lazada
-17%
Toshiba Máy lạnh Inverter RAS-H10PKCV-V 1.0 HP (Trắng)
9.900.000 đ 12.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 2HP INVERTER-RAS-18N3KCV at 23250000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 2HP INVERTER-RAS-18N3KCV
23.250.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH H24S3KS-V at 18300000.00 VND from Dienlanh50.com
Toshiba MÁY LẠNH H24S3KS-V
18.300.000 đ
Dienlanh50.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh RAS-H10QKSG-V (1 HP) (Trắng) at 7289000.00 VND from Lazada
-20%
Toshiba Máy lạnh RAS-H10QKSG-V (1 HP) (Trắng)
7.289.000 đ 9.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 1,5HP INVERTER-RAS-13N3KCV at 15875000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 1,5HP INVERTER-RAS-13N3KCV
15.875.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 1,5HP -RAS-13N3K-V at 12625000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 1,5HP -RAS-13N3K-V
12.625.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH H18BKCV-V/H18BACV at 16950000.00 VND from Dienlanh50.com
Toshiba MÁY LẠNH H18BKCV-V/H18BACV
16.950.000 đ
Dienlanh50.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh Inverter RAS-H10G2 (Trắng) at 10900000.00 VND from Lazada
Toshiba Máy lạnh Inverter RAS-H10G2 (Trắng)
10.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H10S3AS-V at 8600000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H10S3AS-V
8.600.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh RAS 10N3KCV (1.0 HP) at 10700000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-23%
Toshiba Máy Lạnh RAS 10N3KCV (1.0 HP)
10.700.000 đ 13.900.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10BKCVS-V/H10BACVS-V at 10590000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10BKCVS-V/H10BACVS-V
10.590.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 1HP -RAS-10N3K-V at 9500000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 1HP -RAS-10N3K-V
9.500.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh RAS-10S3KS (1.0HP) at 7300000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-7%
Toshiba Máy Lạnh RAS-10S3KS (1.0HP)
7.300.000 đ 7.900.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 1.5HP-RAS-13N3K-V/13N3A-V at 12300000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 1.5HP-RAS-13N3K-V/13N3A-V
12.300.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 2HP-RAS-18N3K-V/18N3A-V at 16500000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 2HP-RAS-18N3K-V/18N3A-V
16.500.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H18S3AHS-V at 19100000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H18S3AHS-V
19.100.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H13G2ACV-V at 14300000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H13G2ACV-V
14.300.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H13S3AS-V at 11300000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H13S3AS-V
11.300.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH H18S3KS-V at 13500000.00 VND from Dienlanh50.com
Toshiba MÁY LẠNH H18S3KS-V
13.500.000 đ
Dienlanh50.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13S3KS-V/H13S3AS-V at 10450000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13S3KS-V/H13S3AS-V
10.450.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH H13BKCV-V at 11950000.00 VND from Dienlanh50.com
Toshiba MÁY LẠNH H13BKCV-V
11.950.000 đ
Dienlanh50.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13BKCV-V/H13BACV-V at 13750000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13BKCV-V/H13BACV-V
13.750.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10BKCV-V/H10BACV-V at 11490000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10BKCV-V/H10BACV-V
11.490.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh RAS 18N3K-V / 2.0 HP at 15300000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Toshiba Máy Lạnh RAS 18N3K-V / 2.0 HP
15.300.000 đ 19.000.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 1HP INVERTER-RAS-10N3KCV at 13000000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 1HP INVERTER-RAS-10N3KCV
13.000.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh H13G2KCV (1.5HP ,Inverter) at 12700000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-14%
Toshiba Máy Lạnh H13G2KCV (1.5HP ,Inverter)
12.700.000 đ 14.900.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh H13S3KS (1.5HP) at 9650000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Toshiba Máy Lạnh H13S3KS (1.5HP)
9.650.000 đ 10.900.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H18G2ACV-V at 20300000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H18G2ACV-V
20.300.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh ras-18s3ks /2.0hp at 14350000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Toshiba Máy Lạnh ras-18s3ks /2.0hp
14.350.000 đ 17.900.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh RAS-H13QKSG-V /RAS-H13QASG-V (1.5HP) (Trắng) at 9729000.00 VND from Lazada
-22%
Toshiba Máy lạnh RAS-H13QKSG-V /RAS-H13QASG-V (1.5HP) (Trắng)
9.729.000 đ 12.590.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10PKCVG-V /RAS-H10PACVG-V at 11290000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H10PKCVG-V /RAS-H10PACVG-V
11.290.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18QKSG-V /RAS-H18QASG-V at 16600000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18QKSG-V /RAS-H18QASG-V
16.600.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18PKCVG-V /RAS-H18PACVG-V at 19500000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H18PKCVG-V /RAS-H18PACVG-V
19.500.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh -V/H10G2ACV-V at 11890000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh -V/H10G2ACV-V
11.890.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 2,5HP -RAS-24N3K-V at 23250000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 2,5HP -RAS-24N3K-V
23.250.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13PKCVG-V /RAS-H13PACVG-V at 13850000.00 VND from nguyenkim.com
Toshiba MÁY LẠNH RAS-H13PKCVG-V /RAS-H13PACVG-V
13.850.000 đ
nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy lạnh 1HP-RAS-10N3K-V/10N3A-V at 9890000.00 VND from Yes24
Toshiba Máy lạnh 1HP-RAS-10N3K-V/10N3A-V
9.890.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Toshiba Máy Lạnh RAS 13N3K-V / 1.5 HP at 10600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Toshiba Máy Lạnh RAS 13N3K-V / 1.5 HP
10.600.000 đ
Điện Máy Bình Minh

Toshiba Máy lạnh Việt Nam

Trong số sản phẩm phổ biến nhất Toshiba Máy lạnh hôm nay là RAS-H10S3KV-V, Ras-H13Bkcv-V hoặc Ras-H10S3Ks-V. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Toshiba Máy lạnh là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Daikin, Panasonic hoặc LG! Toshiba Máy lạnh mức giá thường trong khoảng 6.889.000 đ-50.500.000 đ VND. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Âm trần hoặc Máy lạnh treo tường. Hầu hết Toshiba Máy lạnhđược sử dụng ngày nay Trắng. Toshiba Máy lạnh có thể được tìm thấy tại iprice với giảm giá lên đến 30%!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn