đầu trang
tìm thấy 22 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê at 419000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê
419.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Phối Pha Lê tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium at 419000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium
419.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Rhodium tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium at 349000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium
349.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Rhodium tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K at 599000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K
599.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Nạm Pha Lê at 469000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Nạm Pha Lê
469.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Nạm Pha Lê tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium at 299000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium
299.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Rhodium tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K at 349000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K
349.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium at 329000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium
329.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Rhodium tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium at 349000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Rhodium
349.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Rhodium tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê Mạ Rhodium at 329000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê Mạ Rhodium
329.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Phối Pha Lê Mạ Rhodium tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê at 489000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê
489.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Phối Pha Lê tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Hình Tròn at 459000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Hình Tròn
459.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Hình Tròn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê Mạ Vàng 18K at 329000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê Mạ Vàng 18K
329.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Phối Pha Lê Mạ Vàng 18K tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê at 1199000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê
1.199.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Phối Pha Lê tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K at 299000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K
299.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K at 349000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K
349.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Mạ Vàng 18K tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Khảm Pha Lê at 429000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Khảm Pha Lê
429.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Khảm Pha Lê tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Tam Giác at 449000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Tam Giác
449.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Tam Giác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Vuông at 379000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Vuông
379.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Vuông tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Hoa Tròn at 349000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Hoa Tròn
349.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Hoa Tròn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Hình Hoa at 449000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Hình Hoa
449.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Hình Hoa tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê at 349000.00 VND from Zalora
Trang Sức giana Hoa Tai Giana Phối Pha Lê
349.000 đ
Mua ngay Hoa Tai Giana Phối Pha Lê tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc

Trang Sức giana Khuyên tai Việt Nam

Những màu sắc cơ bản như Vàng, Trắng hoặc Nhiều màu là những màu sắc phổ biến nhất đối với Trang Sức giana Khuyên tai hôm nay. Hoa Tai Giana Phối Pha Lê hoặc Hoa Tai Giana Mạ Rhodium, là hai phổ biến nhất từ thương hiệu Trang Sức giana Khuyên tai. Bac Ngoc Tuan, Elizabeth hoặc Bily Shop cũng có sẵn nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Trang Sức giana Khuyên tai. Bạn có thể mua được Trang Sức giana Khuyên tai với 299.000 đ-1.199.000 đ VND tại iprice! Nếu bạn đang tìm kiếm Trang Sức giana Khuyên tai, bạn có thể lựa chọn giữa Khuyên tai, Dây chuyền hoặc Vòng đeo tay.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn