Nam  >   >   >  Khuyên tai cho Nam

Khuyên tai cho Nam

tìm thấy 429 sản phẩm

Ngày nay việc phái mạnh đeo khuyên tai đã trở nên hết sức phổ biến, khái niệm khuyên tai chỉ dành cho phái đẹp đã trở nên rất lỗi thời. Xem thêm.

Đến Nơi Bán
Bông tai nam 91
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam 91

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam kiểu tòn ten tam giác
99.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam kiểu tòn ten tam giác

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam sơn tùng màu vàng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam sơn tùng màu vàng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam chu t
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam chu t

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam den t
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam den t

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khoen den
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khoen den

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam hình dạng mũi khoan
80.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam hình dạng mũi khoan

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khuyên tròn titan không đen tt 1037
80.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khuyên tròn titan không đen tt 1037

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khoen rai đen
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khoen rai đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khuyên tròn kiểu đơn giản titan
85.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khuyên tròn kiểu đơn giản titan

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam tron den
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam tron den

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam kep vuông
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam kep vuông

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam sơn đen khoen lưỡi lam - bt0001
95.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam sơn đen khoen lưỡi lam - bt0001

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam sơn tùng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam sơn tùng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam khuyên gai màu trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam khuyên gai màu trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam dấu cộng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam dấu cộng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam thánh giá trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam thánh giá trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khoen khoanh tròn xoàn - bt222
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khoen khoanh tròn xoàn - bt222

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam tam giác trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam tam giác trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam - bt198
155.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam  - bt198

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam ngôi sao màu đen
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam ngôi sao màu đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam ti tan không đen tt 0680
60.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam ti tan không đen tt 0680

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam nữ
55.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam nữ

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam châm bnc93 candyshop88.vn
70.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam châm bnc93 candyshop88.vn

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam dl
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam dl

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam đầu lay t
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam đầu lay t

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam băng đạn tròn
80.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam băng đạn tròn

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam chữ thập đen
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam chữ thập đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam đá tròn titan trắng
105.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam đá tròn titan trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam mũi tên màu đen
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam mũi tên màu đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam sơn tùng trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam sơn tùng trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam lục giác den kẹp
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam lục giác den kẹp

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam thánh giá trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam thánh giá trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam kẹp ngôi sao
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam kẹp ngôi sao

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam vuông màu đen
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam vuông màu đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khoen rai trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khoen rai trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam đầu lâu
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam đầu lâu

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam tam giác den
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam tam giác den

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam mũi tên trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam mũi tên trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam titan không đen tt 0964
70.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam titan không đen tt 0964

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam ti tan hình tròn ngôi sao đen tt 0945
65.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam ti tan hình tròn ngôi sao đen tt 0945

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam bông tuyết màu đen
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam bông tuyết màu đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam vít đen
140.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam vít đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khuyên tròn ti-tan không đen tt 0801
90.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khuyên tròn ti-tan không đen tt 0801

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam x men
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam x men

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam kiểu tòn ten tam giác - bt037
95.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam kiểu tòn ten tam giác - bt037

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam khoen tròn kiểu sơn tùng - bt161
125.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam khoen tròn kiểu sơn tùng - bt161

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam | bông tai nam - bt001
99.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam | bông tai nam - bt001

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam | bông tai nam - bt002
99.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam | bông tai nam - bt002

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam | khuyên tai nam | khuyên tai nam snht85
79.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam | khuyên tai nam | khuyên tai nam snht85

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam sơn tùng tròn den
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam sơn tùng tròn den

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam tròn đen
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam tròn đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam châm
50.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam châm

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam châm
50.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam châm

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam nữ đầu lâu
130.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam nữ đầu lâu

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam sừng trâu
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam sừng trâu

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam châm superman - nhện
100.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam châm superman - nhện

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai hít nam châm hình ngôi sao
80.000 đ
Sendo.vn

Bông tai hít nam châm hình ngôi sao

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam sơn đen khoen tòn ten lưỡi lam
99.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam sơn đen khoen tòn ten lưỡi lam

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam kiểu thanh kiếm trắng
175.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam kiểu thanh kiếm trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam mũi tên vàng
160.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam mũi tên vàng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam mũi tên đen
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam mũi tên đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam 1n9
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam 1n9

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam tròn màu vàng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam tròn màu vàng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam tròn màu trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam tròn màu trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam thánh giá trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam thánh giá trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam hình thánh giá titan không đen tt 1020
85.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam hình thánh giá titan không đen tt 1020

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam m trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam m trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khuyên tròn 2 màu titan không đen tt 1036
110.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khuyên tròn 2 màu titan không đen tt 1036

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam hình đầu cọp
80.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam hình đầu cọp

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bộ 2 bông tai nam châm nc01 màu đen cung cấp bởi winwinshop88
114.000 đ
Sendo.vn

Bộ 2 bông tai nam châm nc01 màu đen cung cấp bởi winwinshop88

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam tròn đen
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam tròn đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam v
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam v

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam màu trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam màu trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam thánh giá
160.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam thánh giá

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam 1
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam 1

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam 12
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam 12

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam màu vàng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam màu vàng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam vít đen
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam vít đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam mũi ten trắng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam mũi ten trắng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam tam giac
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam tam giac

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam đầu lâu
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam đầu lâu

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam lục giác
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam lục giác

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam ngôi sao đen
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam ngôi sao đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam vít màu vàng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam vít màu vàng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam lon bia
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam lon bia

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam tam giác vàng
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam tam giác vàng

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam con dơi
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam con dơi

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam nut đen
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam nut đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam hình vuông đen
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam hình vuông đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam bong tuyết
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam bong tuyết

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam rai màu đen
150.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam rai màu đen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dsquared2 Earrings
1.457.000 đ
YOOX

no appliqués, magnetic closure

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam châm hình lục giác
70.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam châm hình lục giác

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Khuyên tai nam độc
149.000 đ
Sendo.vn

Khuyên tai nam độc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam hình tròn titan không gỉ tt 1021
60.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam hình tròn titan không gỉ tt 1021

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai inox nam hình chóp ba chiều
80.000 đ
Sendo.vn

Bông tai inox nam hình chóp ba chiều

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Bông tai nam khuyên tròn ti tan không đen tt 0690
95.000 đ
Sendo.vn

Bông tai nam khuyên tròn ti tan không đen tt 0690

Xem thêm

Chọn khuyên tai phù hợp dành cho nam với mức giá tốt tại Việt Nam

Ngày nay việc phái mạnh đeo khuyên tai đã trở nên hết sức phổ biến, khái niệm khuyên tai chỉ dành cho phái đẹp đã trở nên rất lỗi thời. Khuyên tai dành cho nam giới đã xuất hiện từ rất lâu, ban đầu chúng xuất hiện trên đôi tai của những chàng ca sĩ nhạc Rock Âu Mỹ sau đó xu hướng thời trang này được lan rộng toàn cầu. Vậy để lựa chọn được một đôi khuyên tai ưng ý, đúng phong cách của mình, những chàng trai cần phải lưu ý thêm điều gì?

Lựa chọn kích cỡ phù hợp

Nếu như phái đẹp luôn chọn cho mình những đôi khuyên tai bản to, thiết kế cầu kì để trông có thể nổi bật nhất, thì hầu hết các đấng mày râu chỉ nên chọn một đôi khuyên tai nhỏ có thiết kế đơn giản và màu sắc trung tính. Không nên ảnh hưởng bởi các ngôi sao nhạc Rock hay bất cứ người nổi tiếng nào, vì một đôi khuyên tai bản lớn, có thiết kế hầm hố sẽ khiến bạn trông lập dị và thật sự không phù hợp với phong cách đời thường dù cho bạn có đang mặc trang phục gì đi chăng nữa.

Chất liệu của đôi khuyên tai

Đây là một yếu tố mà các chàng trai nên lưu ý, chất liệu cũng là một phần quan trọng thể hiện đẳng cấp của bạn. Nên lựa chọn chất liệu dựa trên hình dáng của khuyên tai, màu da của bạn và chất liệu của các loại trang sức mà bạn sẽ phối cùng. Thông thường, chất liệu bạc, titanium hay vàng trắng sẽ là lựa chọn tối ưu nhất, ngoài ra còn một số chọn lựa khác như nhựa dẻo, platinum, vàng hồng.

Nếu bạn có nước da ngăm thì có thể chọn đeo một chiếc khuyên tai vàng, còn nếu bạn có làn da trắng hồng thì những chiếc khuyên bạc là dành cho bạn.

Khuyên tai phải phù hợp với dáng từng khuôn mặt

Một yếu tố không kém phần quan trọng, nhưng lại bị nhiều người bỏ qua bởi những suy nghĩ chỉ cần bản thân thấy thích là được.

Chẳng hạn như những bạn có khuôn mặt chữ điền thì nên chọn những khuyên tai ôm sát vào tai của mình, hoặc khuyên tai hạt tròn. Những chàng trai có khuôn mặt tròn có thể chọn những mẫu có dáng dài cụ thể như hình thánh giá để giúp gương mặt trông gọn hơn, ngược lại những bạn có dáng mặt dài thì sẽ trông hoàn hảo với khuyên tai tròn, nạm đá hoặc hình vuông. Cuối cùng, những bạn có gương mặt trái xoan sẽ may mắn vì có thể lựa chọn bất cứ dáng khuyên tai nào mà mình thích.

Một số thương hiệu khuyên tai uy tín với giá cả hợp lí

Ở phân khúc giá bình dân, các loại khuyên tai thường làm từ chất liệu như inox, bạc, nhựa dẻo với vô số các mẫu mã họa tiết có thể dễ dàng chọn lựa. Một trong những thương hiệu nổi bật trên thị trường được biết đến như: Mika, UHA, BolehDeals, với mức giá dao động từ 80.000đ đến 150.000đ

Cao cấp hơn là các loại khuyên được làm bằng bạc, mạ vàng, titanium hay các chi tiết đính ngọc trai có giá khoảng 150.000đ đến 400.000đ với các nhãn hàng như Mika, Fancyqube, Vankind hay các sản phẩm bạc đến từ nhà phân phối Bạc Ngọc Tuấn.

Danh mục sản phẩm