đầu trang
tìm thấy 47 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình STRIKER K024 2016 (Đen xanh lá) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình STRIKER K024 2016 (Đen xanh lá) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau
3.899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 (Đen trắng đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 (Đen trắng đỏ)
3.899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017(Đen Xanh lá). + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017(Đen Xanh lá). + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017( Đen Xanh dương). + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017( Đen Xanh dương). + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 (Xanh dương trắng vàng) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 (Xanh dương trắng vàng)
3.899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe Đạp Địa Hình Trin -X M136 2016 (Đen trắng) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe Đạp Địa Hình Trin -X M136 2016 (Đen trắng)
3.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017( Xám /xanh lá-Xanh dương). + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017( Xám /xanh lá-Xanh dương). + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017( Đen Xanh dương). at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017( Đen Xanh dương).
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017(Đen Xanh lá). + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017(Đen Xanh lá). + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình (Xanh lá)
2.499.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M134 2016 at 3999000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M134 2016
3.999.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M136 2016 at 4099000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M136 2016
4.099.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (xám đen đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (xám đen đỏ)
4.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017 (Đen đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017 (Đen đỏ)
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình CHALLENGER C200 2016 at 4599000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
-6%
Trinx - Xe đạp địa hình CHALLENGER C200 2016
4.599.000 đ 4.899.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình STRIKER K024 2016 at 3399000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình STRIKER K024 2016
3.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình STRIKER K024 2016 (Đen xanh lá) + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình STRIKER K024 2016 (Đen xanh lá) + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên
3.899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017( Xám /xanh lá-Xanh dương). + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017( Xám /xanh lá-Xanh dương). + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M600 2016 at 6299000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M600 2016
6.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC K036 2016 (Xám đen vàng) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC K036 2016 (Xám đen vàng)
3.750.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 Đen xanh lá at 3599000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 Đen xanh lá
3.599.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M024 2015 at 3399000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
-8%
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M024 2015
3.399.000 đ 3.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017 (Đen đỏ) + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017 (Đen đỏ) + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017( Đen Xanh dương). + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017( Đen Xanh dương). + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (Đen trắng XL) + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (Đen trắng XL) + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên
4.999.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M036 2015 at 3599000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
-7%
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M036 2015
3.599.000 đ 3.899.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình DISCOVERY D500 2015 at 6399000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình DISCOVERY D500 2015
6.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC K036 2016 (Trắng Đen) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC K036 2016 (Trắng Đen)
4.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017(Đen Xanh lá). at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017(Đen Xanh lá).
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình DISCOVERY D700 2015 at 7899000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình DISCOVERY D700 2015
7.899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017( Xám /xanh lá-Xanh dương). at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017( Xám /xanh lá-Xanh dương).
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (trắng Xanh dương đen) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (trắng Xanh dương đen)
4.999.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình trợ lực Giant XTC E Plus 2015 at 50250000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình trợ lực Giant XTC E Plus 2015
50.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017 (Đen đỏ) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017 (Đen đỏ) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (trắng Xanh dương đen) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (trắng Xanh dương đen) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau
4.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe Đạp Địa Hình M136 2016 (Đen xanh cốm) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe Đạp Địa Hình M136 2016 (Đen xanh cốm)
3.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017(Blue) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017(Blue)
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe Đạp Địa Hình TRIN-X M136 2016 (Trắng đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe Đạp Địa Hình TRIN-X M136 2016 (Trắng đỏ)
3.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017(Red) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017(Red)
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình X-TREME X6 2015 at 12299000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình X-TREME X6 2015
12.299.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình STRIKER K036 2016 at 3799000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
-7%
Trinx - Xe đạp địa hình STRIKER K036 2016
3.799.000 đ 4.099.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe Đạp Địa Hình Trin-X M136 2016 (Đen xanh) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe Đạp Địa Hình Trin-X M136 2016 (Đen xanh)
3.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (Đen trắng XL) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (Đen trắng XL) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau
4.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (xám đen đỏ) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (xám đen đỏ) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau
4.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình X1 2017(Green) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình X1 2017(Green)
8.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Trinx Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (Đen trắng XL) at 0.00 VND from Lazada
Trinx - Xe đạp địa hình MAJESTIC M500 2016 (Đen trắng XL)
4.999.000 đ
Mua ngay tại
Toàn Thắng Cycles
Trinx Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 Xanh trắng at 3599000.00 VND from Toàn Thắng Cycles
Trinx - Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 Xanh trắng
3.599.000 đ

Về The Thao Mao Hiem Trinx tại Việt Nam

Trinx Thể thao mạo hiểm Việt Nam

Nhanh tay nắm lấy Trinx Thể thao mạo hiểm mức giảm giá hấp dẫn 8%! Nhiều người yêu thích Xe đạp địa hình STRIKER K024 2016 (Đen xanh lá) + Tặng 1 bộ đèn Led trước và sau, Xe đạp địa hình STRIKER K026 2016 (Đen trắng đỏ) hoặc Xe đạp địa hình X1 2017(Đen Xanh lá). + Tặng 1 bộ Tool xe đạp 11 món màu sắc ngẫu nhiên từ Trinx Thể thao mạo hiểm. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Fornix, Giant hoặc Jett nếu bạn nghĩ Trinx Thể thao mạo hiểm chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Trinx Thể thao mạo hiểm thường được bán với 2.499.000 đ-50.250.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Xe đạp địa hình. Trinx Thể thao mạo hiểm hôm nay chủ yếu được bán tại Đỏ, Đen hoặc Xanh lá, tùy thuộc vào sở thích của bạn.