đầu trang
tìm thấy 71 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 bao cao su CloseX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Cooling 60g at 104000.00 VND from Lazada
-14%
True-X Bộ 1 bao cao su CloseX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Cooling 60g
104.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 2 hộp bao cao su Truefuel + CloseX at 60000.00 VND from Lazada
-10%
True-X Bộ 2 hộp bao cao su Truefuel + CloseX
60.000 đ 67.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Truefeel + 1 hộp PerformaX3 + 1 hộp CloseX at 84000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Truefeel + 1 hộp PerformaX3 + 1 hộp CloseX
84.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 5 hộp bao cao su Ultra Thin (Tím) at 141000.00 VND from Lazada
-11%
True-X Bộ 5 hộp bao cao su Ultra Thin (Tím)
141.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su Ultra Thin (Tím) at 163000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su Ultra Thin (Tím)
163.000 đ 192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 24 hộp bao cao su ôm sát CloseX at 576000.00 VND from Lazada
-25%
True-X Bộ 24 hộp bao cao su ôm sát CloseX
576.000 đ 768.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su MIX Fun TF-SX-XJ 3 bao at 175000.00 VND from Lazada
-11%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su MIX Fun TF-SX-XJ 3 bao
175.000 đ 198.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 24 hộp bao cao su TrueFeel at 615000.00 VND from Lazada
-26%
True-X Bộ 24 hộp bao cao su TrueFeel
615.000 đ 840.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su True Feel (Vàng) at 97000.00 VND from Lazada
-7%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su True Feel (Vàng)
97.000 đ 105.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 4 hộp bao cao su True Feel (Vàng) at 126000.00 VND from Lazada
-10%
True-X Bộ 4 hộp bao cao su True Feel (Vàng)
126.000 đ 140.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su PerformaX3 + 1 hộp Ultra Thin + 1 hộp CloseX at 84000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su PerformaX3 + 1 hộp Ultra Thin + 1 hộp CloseX
84.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su X'trojan (Đỏ) at 84000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su X'trojan (Đỏ)
84.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su SeduceX (Da cam) at 89000.00 VND from Lazada
-7%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su SeduceX (Da cam)
89.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su SeduceX (Da cam) và Gel bôi trơn CareX Jelly Warming 60g at 104000.00 VND from Lazada
-14%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su SeduceX (Da cam) và Gel bôi trơn CareX Jelly Warming 60g
104.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Kéo Dài Thời Gian PerformaX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Warming 60g at 100000.00 VND from Lazada
-18%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Kéo Dài Thời Gian PerformaX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Warming 60g
100.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su SeduceX + 1 hộp Ultra Thin + 1 hộp CloseX at 84000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su SeduceX + 1 hộp Ultra Thin + 1 hộp CloseX
84.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Kéo Dài Thời Gian PerformaX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Cooling 60g at 107000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Kéo Dài Thời Gian PerformaX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Cooling 60g
107.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Truefeel + 1 hộp PerformaX3 + 1 hộp Ultra Thin at 84000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Truefeel + 1 hộp PerformaX3 + 1 hộp Ultra Thin
84.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su cực siêu mỏng TrueFeel và 1 gel bôi trơn CareX Warming 60g at 108000.00 VND from Lazada
-13%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su cực siêu mỏng TrueFeel và 1 gel bôi trơn CareX Warming 60g
108.000 đ 125.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su cực siêu mỏng TrueFeel và 1 gel bôi trơn CareX Jelly 60g at 106000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su cực siêu mỏng TrueFeel và 1 gel bôi trơn CareX Jelly 60g
106.000 đ 125.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 4 hộp bao cao su X'trojan (Đỏ) at 116000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 4 hộp bao cao su X'trojan (Đỏ)
116.000 đ 128.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 24 hộp bao cao su siêu mỏng Ultra Thin at 576000.00 VND from Lazada
-25%
True-X Bộ 24 hộp bao cao su siêu mỏng Ultra Thin
576.000 đ 768.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su SeduceX + Truefeel + CloseX at 87000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su SeduceX + Truefeel + CloseX
87.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su X'trojan (Đỏ) at 158000.00 VND from Lazada
-17%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su X'trojan (Đỏ)
158.000 đ 192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su PerformaX 3's (Xanh) at 87000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su PerformaX 3's (Xanh)
87.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 bao cao su CloseX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Warming 60g at 104000.00 VND from Lazada
-14%
True-X Bộ 1 bao cao su CloseX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Warming 60g
104.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Truefeel + 1 hộp Ultra Thin + 1 hộp CloseX at 87000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su Truefeel + 1 hộp Ultra Thin + 1 hộp CloseX
87.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 5 hộp bao cao su PerformaX 3's (Xanh) at 142000.00 VND from Lazada
-11%
True-X Bộ 5 hộp bao cao su PerformaX 3's (Xanh)
142.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 2 hộp bao cao su Xtrojan + Truefeel at 58000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 2 hộp bao cao su Xtrojan + Truefeel
58.000 đ 64.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 24 hộp bao cao su Gân Gai X'trojan at 576000.00 VND from Lazada
-25%
True-X Bộ 24 hộp bao cao su Gân Gai X'trojan
576.000 đ 768.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su SeduceX + Truefeel+ PerformaX3 at 87000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su SeduceX + Truefeel+ PerformaX3
87.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 2 hộp bao cao su SeduceX + Truefeel at 58000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 2 hộp bao cao su SeduceX + Truefeel
58.000 đ 64.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su cực siêu mỏng TrueFeel và 1 gel bôi trơn CareX Cooling 60g at 105000.00 VND from Lazada
-16%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su cực siêu mỏng TrueFeel và 1 gel bôi trơn CareX Cooling 60g
105.000 đ 125.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 2 hộp bao cao su 3 bao và 1 gel bôi trơn 60g MIX Climax XJ-WRM-PX at 139000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 2 hộp bao cao su 3 bao và 1 gel bôi trơn 60g MIX Climax XJ-WRM-PX
139.000 đ 154.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 loại Bao cao su Nhật Bản at 165000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 6 loại Bao cao su Nhật Bản
165.000 đ 195.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su MIX Confident CX-UT 3 bao at 173000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su MIX Confident CX-UT 3 bao
173.000 đ 192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su CloseX (Đen) at 89000.00 VND from Lazada
-7%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su CloseX (Đen)
89.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 5 hộp bao cao su SeduceX (Da cam) at 141000.00 VND from Lazada
-11%
True-X Bộ 5 hộp bao cao su SeduceX (Da cam)
141.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 bao cao su SeduceX (Da cam) và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Cooling 60g at 107000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 1 bao cao su SeduceX (Da cam) và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Cooling 60g
107.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 5 hộp bao cao su CloseX (Đen) at 141000.00 VND from Lazada
-11%
True-X Bộ 5 hộp bao cao su CloseX (Đen)
141.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su PerformaX 12's (Xanh) at 300000.00 VND from Lazada
-21%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su PerformaX 12's (Xanh)
300.000 đ 384.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 24 hộp bao cao su có gai SeduceX at 576000.00 VND from Lazada
-25%
True-X Bộ 24 hộp bao cao su có gai SeduceX
576.000 đ 768.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Ultra Thin (Tím) at 89000.00 VND from Lazada
-7%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Ultra Thin (Tím)
89.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp bao cao su SeduceX (Da cam) và 1 gel bôi trơn CareX Jelly 60g at 107000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 1 hộp bao cao su SeduceX (Da cam) và 1 gel bôi trơn CareX Jelly 60g
107.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 4 hộp bao cao su Ultra Thin (Tím) at 116000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 4 hộp bao cao su Ultra Thin (Tím)
116.000 đ 128.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 bao cao su 3 trong 1 gân gai X'trojan và 1 tuýp gel bôi trơn CareX Jelly Warming nồng nàn ấm áp at 104000.00 VND from Lazada
-14%
True-X Bộ 1 bao cao su 3 trong 1 gân gai X'trojan và 1 tuýp gel bôi trơn CareX Jelly Warming nồng nàn ấm áp
104.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 5 hộp bao cao su X'trojan (Đỏ) at 141000.00 VND from Lazada
-11%
True-X Bộ 5 hộp bao cao su X'trojan (Đỏ)
141.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 bao cao su CloseX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly 60g at 104000.00 VND from Lazada
-14%
True-X Bộ 1 bao cao su CloseX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly 60g
104.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + Truefeel + PerformaX3 at 84000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + Truefeel + PerformaX3
84.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 1 hộp Bao cao su 3 trong 1 X'trojan và 1 Gel Bôi Trơn CareX Cooling 60g at 107000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 1 hộp Bao cao su 3 trong 1 X'trojan và 1 Gel Bôi Trơn CareX Cooling 60g
107.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 4 hộp bao cao su PerformaX 3's (Xanh) at 115000.00 VND from Lazada
-10%
True-X Bộ 4 hộp bao cao su PerformaX 3's (Xanh)
115.000 đ 128.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su True Feel (Vàng) at 165000.00 VND from Lazada
-21%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su True Feel (Vàng)
165.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su PerformaX 3's (Xanh) at 163000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su PerformaX 3's (Xanh)
163.000 đ 192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + SeduceX + Truefeel at 84000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + SeduceX + Truefeel
84.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + SeduceX + PerformaX3 at 84000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + SeduceX + PerformaX3
84.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 4 hộp bao cao su CloseX (Đen) at 115000.00 VND from Lazada
-4%
True-X Bộ 4 hộp bao cao su CloseX (Đen)
115.000 đ 120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 4 hộp bao cao su SeduceX (Da cam) at 115000.00 VND from Lazada
-10%
True-X Bộ 4 hộp bao cao su SeduceX (Da cam)
115.000 đ 128.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ Bao cao su siêu mỏng Ultra Thin và Gel Bôi Trơn CareX Cooling at 104000.00 VND from Lazada
-14%
True-X Bộ Bao cao su siêu mỏng Ultra Thin và Gel Bôi Trơn CareX Cooling
104.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 2 hộp bao cao su PerformaX 12 và 1 Gel bôi trơn CareX Jelly Warming 60g at 270000.00 VND from Lazada
-18%
True-X Bộ 2 hộp bao cao su PerformaX 12 và 1 Gel bôi trơn CareX Jelly Warming 60g
270.000 đ 330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ bao cao su 3 trong 1 gân gai X'trojan Gel bôi trơn CareX Jelly mịn màng. at 107000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ bao cao su 3 trong 1 gân gai X'trojan Gel bôi trơn CareX Jelly mịn màng.
107.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su SeduceX + PerformaX3 + Ultra Thin at 84000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su SeduceX + PerformaX3 + Ultra Thin
84.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su MIX X-Series CX-XJ-SX 3 bao at 173000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su MIX X-Series CX-XJ-SX 3 bao
173.000 đ 192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su CloseX at 162000.00 VND from Lazada
-15%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su CloseX
162.000 đ 192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su SeduceX (Da cam) at 158000.00 VND from Lazada
-17%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su SeduceX (Da cam)
158.000 đ 192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + PerformaX3 + Ultra Thin at 84000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + PerformaX3 + Ultra Thin
84.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 6 hộp bao cao su MIX S-Series TF-PX-UT 3 bao at 178000.00 VND from Lazada
-10%
True-X Bộ 6 hộp bao cao su MIX S-Series TF-PX-UT 3 bao
178.000 đ 198.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 5 hộp bao cao su True Feel (Vàng) at 150000.00 VND from Lazada
-14%
True-X Bộ 5 hộp bao cao su True Feel (Vàng)
150.000 đ 175.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 2 hộp bao cao su PerformaX 12's (Xanh) at 220000.00 VND from Lazada
-14%
True-X Bộ 2 hộp bao cao su PerformaX 12's (Xanh)
220.000 đ 256.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 24 Hộp Bao Cao Su Kéo Dài Thời Gian PerformaX 3's at 615000.00 VND from Lazada
-19%
True-X Bộ 24 Hộp Bao Cao Su Kéo Dài Thời Gian PerformaX 3's
615.000 đ 768.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + Ultra Thin + CloseX at 84000.00 VND from Lazada
-12%
True-X Bộ 3 hộp bao cao su Xtrojan + Ultra Thin + CloseX
84.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
True-X Bộ 2 hộp bao cao su PerformaX3 + CloseX at 58000.00 VND from Lazada
-9%
True-X Bộ 2 hộp bao cao su PerformaX3 + CloseX
58.000 đ 64.000 đ

True-X Thiết bị y tế Việt Nam

Bạn có biết Bộ 1 bao cao su CloseX và 1 gel bôi trơn CareX Jelly Cooling 60g, Bộ 2 hộp bao cao su Truefuel + CloseX hoặc Bộ 1 hộp bao cao su Truefeel + 1 hộp PerformaX3 + 1 hộp CloseX là phổ biến nhất True-X Thiết bị y tế? Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như Sagami, Beurer hoặc OMRON nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ True-X Thiết bị y tế. Với 58.000 đ-615.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một True-X Thiết bị y tế trực tuyến. Có hai loại chính của True-X Thiết bị y tế, cụ thể là một Hỗ trợ tình dục. Bạn có thể nhận được giảm giá ngoạn mục lên đến 26% của True-X Thiết bị y tế từ iprice!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn