Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Áo sơ mi Truzzi cho Nam

tìm thấy 366 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.711.000 đ
YOOX

plain weave, darts, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, geometric design, front closure, button closing, buttoned cuffs, lapel collar, long sleeves, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.620.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, french cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.142.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

jacquard, plain weave, darts, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.597.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.483.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.460.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.850.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.255.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.552.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, tartan plaid, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
4.078.000 đ
YOOX

plain weave, darts, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.552.000 đ
YOOX

jersey, darts, two-tone, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.098.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.825.000 đ
YOOX

poplin, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.850.000 đ
YOOX

flannel, no appliqués, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
4.761.000 đ
YOOX

jersey, darts, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.053.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.053.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.053.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, two-tone, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.167.000 đ
YOOX

plain weave, logo, stripes, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.280.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked design, button-down collar, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.825.000 đ
YOOX

plain weave, logo, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.825.000 đ
YOOX

jersey, darts, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.802.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, french cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, two-tone, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets, hand-crafted workmanship

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

jacquard, plain weave, stripes, no appliqués, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Denim shirts
2.734.000 đ
YOOX

denim, no appliqués, solid color, dark wash, long sleeves, classic neckline, single-breasted , front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, french cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets, detachable application

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.620.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.620.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, french cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.620.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.754.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.597.000 đ
YOOX

flannel, no appliqués, herringbone, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.483.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, multicolor pattern, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.483.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.850.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.369.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.369.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, tartan plaid, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.369.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.255.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.255.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, front closure, button closing, long sleeves, peter pan collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.255.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked, regular fit, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.142.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, button-down collar, no pockets, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

plain weave, logo, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

plain weave, stripes, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets, no appliqués

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.208.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.868.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.322.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, houndstooth, front closure, button closing, long sleeves, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.914.000 đ
YOOX

poplin, embroidered detailing, logo, checked, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.914.000 đ
YOOX

plain weave, darts, logo, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.914.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.139.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.732.000 đ
YOOX

plain weave, logo, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.117.000 đ
YOOX

piqué, logo, two-tone, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
5.330.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, herringbone, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.595.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.048.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked design, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.322.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, two-tone, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.549.000 đ
YOOX

plain weave, darts, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.504.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.048.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, multicolor pattern, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.048.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.435.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.003.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.390.000 đ
YOOX

poplin, no appliqués, two-tone pattern, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.208.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.344.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
912.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.982.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.982.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.713.000 đ
YOOX

jacquard, plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, darts, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
1.982.000 đ
YOOX

plain weave, darts, stripes, front closure, button closing, long sleeves, french cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

tweed, logo, two-tone, regular fit, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

poplin, logo, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.096.000 đ
YOOX

plain weave, darts, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.324.000 đ
YOOX

piqué, darts, two-tone, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.324.000 đ
YOOX

flannel, embroidered detailing, herringbone, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.324.000 đ
YOOX

jacquard, plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
2.369.000 đ
YOOX

plain weave, darts, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Truzzi Shirts
3.850.000 đ
YOOX

plain weave, darts, two-tone, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm

Bảng giá Top Áo sơ mi Truzzi cho Nam 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Truzzi Shirts 3.394.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 2.711.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 3.508.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 3.508.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 2.620.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 2.142.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 3.508.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 2.597.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 2.483.000 đ YOOX
Truzzi Shirts 2.460.000 đ YOOX
PHỔ BIẾN NHẤT
Truzzi Shirts

Lựa chọn hiện có YOOX 3.394.000 đ Đến Nơi Bán