đầu trang
tìm thấy 58 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bộ Trang Sức Ximen at 440000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bộ Trang Sức Ximen
440.000 đ 550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bộ Trang Sức Ximen at 440000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bộ Trang Sức Ximen
440.000 đ 550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Hoa Trà Trắng at 106400.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Hoa Trà Trắng
107.000 đ 133.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Cỏ 4 Lá at 177600.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Cỏ 4 Lá
178.000 đ 222.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Tròn Nữ at 128000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Tròn Nữ
128.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Tam Giác Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Tam Giác Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Bạc Cao Cấp at 340000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Bạc Cao Cấp
340.000 đ 425.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Hoa Cúc Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Hoa Cúc Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Trơn Đinh Một Hột Đá Thời Trang at 106400.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Trơn Đinh Một Hột Đá Thời Trang
107.000 đ 133.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Bạc Cao Cấp at 275200.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Bạc Cao Cấp
276.000 đ 344.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Tròn Nữ at 128000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Tròn Nữ
128.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Cách Điệu Hình Dáng Đồng Tiền Thời Trang at 118400.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Cách Điệu Hình Dáng Đồng Tiền Thời Trang
119.000 đ 148.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Tròn Nữ at 128000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Tròn Nữ
128.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Bạc Cao Cấp at 194400.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Bạc Cao Cấp
195.000 đ 243.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Số La Mã Rỗng Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Số La Mã Rỗng Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bộ Trang Sức Charm at 792000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bộ Trang Sức Charm
792.000 đ 990.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Dây Chuyền Mạ Vàng Nhiều Khoen at 128000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Dây Chuyền Mạ Vàng Nhiều Khoen
128.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Vuông Đính Đá at 204800.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Vuông Đính Đá
205.000 đ 256.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Titan Đầu Khóa at 318400.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Titan Đầu Khóa
319.000 đ 398.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Mèo Thời Trang at 124000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Mèo Thời Trang
124.000 đ 155.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Cách Điệu Hình Dáng Râu Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Cách Điệu Hình Dáng Râu Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bộ Trang Sức Ximen at 440000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bộ Trang Sức Ximen
440.000 đ 550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Trái Tim Forever Love Thời Trang at 161600.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Trái Tim Forever Love Thời Trang
162.000 đ 202.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Titan Khoen Hồng Thời Trang at 208000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Titan Khoen Hồng Thời Trang
208.000 đ 260.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Hoa Trà Vàng at 106400.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Hoa Trà Vàng
107.000 đ 133.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Bồ Tát at 192000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Bồ Tát
192.000 đ 240.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Bạc Cao Cấp at 240000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Bạc Cao Cấp
240.000 đ 300.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Vuông Đính Đá Thời Trang at 151200.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Vuông Đính Đá Thời Trang
152.000 đ 189.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Số La Mã Rỗng Thời Trang at 100000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Số La Mã Rỗng Thời Trang
100.000 đ 125.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Cỏ Bốn Đính Hột Thời Trang at 177600.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Cỏ Bốn Đính Hột Thời Trang
178.000 đ 222.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Kiểu Dấu Nhọn at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Kiểu Dấu Nhọn
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Khuyên Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Khuyên Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Cách Điệu Hình Dáng Râu Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Cách Điệu Hình Dáng Râu Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Hoa Cúc Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Hoa Cúc Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Con Bướm Thời Trang at 104000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Con Bướm Thời Trang
104.000 đ 130.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Kiểu Dấu Nhọn at 0.00 VND from Zalora
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Kiểu Dấu Nhọn
119.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Trái Tim Đôi Vàng Thời Trang at 183200.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Trái Tim Đôi Vàng Thời Trang
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Đính Đá at 224000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Đính Đá
224.000 đ 280.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Charm at 376000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Charm
376.000 đ 470.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Vòng Tròn Số La Mã Thời Trang at 188800.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Vòng Tròn Số La Mã Thời Trang
189.000 đ 236.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Tròn Nữ at 128000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Tròn Nữ
128.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Kiểu Dấu Nhọn at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Kiểu Dấu Nhọn
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bộ Trang Sức Ximen at 440000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bộ Trang Sức Ximen
440.000 đ 550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Charm at 176000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Charm
176.000 đ 220.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Tròn Nữ at 128000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Tròn Nữ
128.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Cách Điệu Hình Dáng Râu Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Cách Điệu Hình Dáng Râu Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bộ Trang Sức Ximen at 440000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bộ Trang Sức Ximen
440.000 đ 550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Bạc Cao Cấp at 275200.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Bạc Cao Cấp
276.000 đ 344.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Kiểu Ba Hàng Vàng Hồng Thời Trang at 112800.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Kiểu Ba Hàng Vàng Hồng Thời Trang
113.000 đ 141.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Mặt Trời Thời Trang at 140000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Mặt Trời Thời Trang
140.000 đ 175.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Mũi Tên Thời Trang at 199200.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Mũi Tên Thời Trang
200.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Nhẫn Titan Hoa Cúc Hồng Thời Trang at 108000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Nhẫn Titan Hoa Cúc Hồng Thời Trang
108.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Trái Tim Đôi Trắng Thời Trang at 151200.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Trái Tim Đôi Trắng Thời Trang
152.000 đ 189.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Mặt Dây Chuyền Trái Tim Thời Trang at 145600.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Mặt Dây Chuyền Trái Tim Thời Trang
146.000 đ 182.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bộ Trang Sức Ximen at 440000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Bộ Trang Sức Ximen
440.000 đ 550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Vòng Tay Charm at 376000.00 VND from Zalora
-20%
UHA jewels & accessories - Vòng Tay Charm
376.000 đ 470.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
UHA jewels & accessories Bông Tai Titan Cỏ Bốn Lá Thời Trang at 0.00 VND from Zalora
UHA jewels & accessories - Bông Tai Titan Cỏ Bốn Lá Thời Trang
108.000 đ