Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

đ
-

tìm thấy 105 sản phẩm
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Waterproof Bluetooth Smart Watch Wristband Bracelet Fitness Tracker(Red) - intl
605.000 đ 1.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Smart Watch Sport Wristband Heart Rate Monitor Pedometer(Blue) - intl
350.000 đ 700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Smart Bluetooth 4.2 Wristband Heart Rate Monitor 0.86'' OLED (White) - intl
412.000 đ 783.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND EX18 IP67 Waterproof Smart Band Bracelet Fitness Tracker with Wi-Fi Watch (Black) - intl
432.000 đ 821.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND V07 Bluetooth Heart Rate Monitor Fitness Tracker Smart Watch Bracelet Band(Black) - intl
599.000 đ 1.138.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND V07 Bluetooth Heart Rate Monitor Fitness Tracker Smart Watch Bracelet Band(Red) - intl
599.000 đ 1.138.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND V07 Bluetooth Heart Rate Monitor Fitness Tracker Smart Watch Bracelet Band(Blue) - intl
599.000 đ 1.138.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND V07 Bluetooth Heart Rate Monitor Fitness Tracker Smart Watch Bracelet Band(Purple) - intl
599.000 đ 1.138.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND BL8L Metal Cased Bluetooth Smart Band Bracelet Smart Phone Hands-free Band (Black) - intl
705.000 đ 1.340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND New Go Plus Bluetooth Wristband Bracelet Watch Game Accessory for Nintend (Blue) - intl
800.000 đ 1.520.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND EX18 IP67 Waterproof Smart Band Bracelet Fitness Tracker with Wi-Fi Watch - intl
419.000 đ 838.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND K18S Heart Rate Smart Wristband bracelet Bluetooth 4.0 Sleep Monitor Sport - intl
614.000 đ 1.228.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND X9 Smart Watch Sport Wristband Bracelet Heart Rate Monitor Pedometer - intl
349.000 đ 698.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Smart Watch Sport Wristband Heart Rate Monitor Pedometer(Orange) - intl
364.000 đ 728.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND X9 Bluetooth Smart Wristband Bracelet Fitness Tracker Heart Rate Pedometer(Black) - intl
355.000 đ 710.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND Smart Watch Sport Wristband Bracelet Heart Rate Monitor Pedometer - intl
364.000 đ 455.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND C6 Bluetooth 4.0 Smart Wristband Bracelet with Heart Rate Monitor(Blue) - intl
326.000 đ 652.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND Smart Bluetooth4.2 Wristband Heart Rate Monitor 0.86'' OLED (Black) - intl
370.000 đ 463.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Smart Watch Sport Wristband Heart Rate Monitor Pedometer(Green) - intl
372.000 đ 744.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−26%
VAKIND Smart Bluetooth 4.2 Wristband Heart Rate Monitor 0.86'' OLED (Blue) - intl
377.000 đ 512.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND Waterproof Smart Watch Sport Wristband Heart Rate Monitor Pedometer(Pink) - intl
377.000 đ 472.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND X9 Bluetooth Smart Wristband Bracelet Fitness Tracker Heart Rate Pedometer(Orange) - intl
382.000 đ 764.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND X9 Bluetooth Smart Wristband Bracelet Fitness Tracker Heart Rate Pedometer(Pink) - intl
382.000 đ 764.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
VAKIND Waterproof Smart Watch Sport Wristband Heart Rate Monitor Pedometer(Green) - intl
383.000 đ 575.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Bluetooth4.0 ID115HR Smart Wristband Bracelet Heart Rate Monitor(Pink) - intl
402.000 đ 804.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Bluetooth4.0 ID115HR Smart Wristband Bracelet Heart Rate Monitor(Green) - intl
409.000 đ 818.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND NEW V9 Smart Watch Bracelet Bluetooth 4.0 Sport Wrist Watch Fitness Tracker - intl
428.000 đ 813.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND UP8 Smart Watch Bracelet Band Trajectory Record Sleep Sport Pedometer(Red) - intl
287.000 đ 574.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−49%
VAKIND Smart Wristband Heart Rate Pedometer Sleep Fitness Tracker(White) - intl
431.000 đ 851.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Bluetooth4.0 ID115HR Smart Wristband Bracelet Heart Rate Monitor(Blue) - intl
424.000 đ 848.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Smart Bluetooth 4.2 Wristband Heart Rate Monitor 0.86'' OLED (Yellow) - intl
426.000 đ 809.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND NEW V9 Smart Watch Bracelet Bluetooth 4.0 Sport Wrist Watch Fitness Tracker - intl
428.000 đ 813.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND NEW V9 Smart Watch Bracelet Bluetooth 4.0 Sport Wrist Watch Fitness Tracker - intl
428.000 đ 813.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND NEW V9 Smart Watch Bracelet Bluetooth 4.0 Sport Wrist Watch Fitness Tracker - intl
428.000 đ 813.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND UP8 Smart Watch Bracelet Band Trajectory Record Sleep Sport Pedometer(Blue) - intl
279.000 đ 558.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND V5S Smart Watch Bracelet Call Reminder Pedometer for Android IOS(Orange) - intl
279.000 đ 558.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND UP8 Smart Watch Bracelet Band Trajectory Record Sleep Sport Pedometer(Orange) - intl
273.000 đ 546.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND UP8 Smart Watch Bracelet Band Trajectory Record Sleep Sport Pedometer(Black) - intl
273.000 đ 546.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND Waterproof Bluetooth4.0 ID115HR Smart Wristband Bracelet Heart Rate Monitor(Black) - intl
440.000 đ 550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND Waterproof Bluetooth4.0 ID115HR Smart Wristband Bracelet Heart Rate Monitor(Purple) - intl
440.000 đ 550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND UP Waterproof Bluetooth Smart Watch Bracelet Band Heart Rate Monitor Tracke(Blue) - intl
271.000 đ 542.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND UP Waterproof Bluetooth Smart Watch Bracelet Band Heart Rate Monitor Tracke(Red) - intl
270.000 đ 540.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND V5S Smart Watch Bracelet Call Reminder Pedometer for Android IOS(Blue) - intl
268.000 đ 536.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND UP Waterproof Bluetooth Smart Watch Bracelet Band Heart Rate Monitor Tracke(Black) - intl
266.000 đ 532.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND V5S Smart Watch Bracelet Call Reminder Pedometer for Android IOS(White) - intl
266.000 đ 532.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Vòng tay thông minh với theo dõi nhịp tim ID107 (Đen) - Quốc tế
476.000 đ 904.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Smart Wristband Heart Rate Pedometer Sleep Fitness Tracker(Red) - intl
497.000 đ 944.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Smart Bracelet Blood Pressure Heart Rate Movement Bluetooth Pedometer (Black) - intl
500.000 đ 950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND S2 Smart Band Wristband Bracelet Heart Rate Pedometer Sleep Fitness Tracker(Black) - intl
510.000 đ 638.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND A88+ Smart Watch With Blood Oxygen Wristband Heart Rate Fitness Tracker Monitor (Black) - intl
572.000 đ 715.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Smart Watch Bracelet Fitness Tracker for Android iOS(Black) - intl
571.000 đ 1.142.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Smart Watch Bracelet Fitness Tracker for Android iOS(Gold) - intl
571.000 đ 1.142.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Smart Watch Bracelet Fitness Tracker for Android iOS(Silver) - intl
571.000 đ 1.142.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Waterproof Smart Watch Bracelet Fitness Tracker for Android iOS(Pink) - intl
571.000 đ 1.142.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Bluetooth 4.0 Movement Smart Watch Bracelet Heart Rate Blood Oxygen Monitor Task Reminder(Black) - intl
578.000 đ 1.156.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND A88+ Smart Watch With Blood Oxygen Wristband Heart Rate Fitness Tracker Monitor (Blue) - intl
627.000 đ 1.191.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND A88+ Smart Watch With Blood Oxygen Wristband Heart Rate Fitness Tracker Monitor (Purple) - intl
627.000 đ 1.191.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth 4.0 Movement Smart Watch Bracelet Heart Rate Blood Oxygen Monitor Task Reminder(Gold) - intl
636.000 đ 1.208.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Bracelet Blood Pressure Heart Rate Monitor Wristband (Grey) - intl
651.000 đ 1.237.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Bracelet Blood Pressure Heart Rate Monitor Wristband (Red) - intl
651.000 đ 1.237.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Bracelet Blood Pressure Heart Rate Monitor Wristband (Blue) - intl
651.000 đ 1.237.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Bracelet Blood Pressure Heart Rate Monitor Wristband (Black) - intl
651.000 đ 1.237.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Bracelet Blood Pressure Heart Rate Monitor Wristband (Orange) - intl
651.000 đ 1.237.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Bracelet Blood Pressure Heart Rate Monitor Wristband (Green) - intl
651.000 đ 1.237.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND K18 Heart Rate Smart Wristband Bracelet Bluetooth 4.0 Sleep Sports Monitor (Black) - intl
653.000 đ 1.241.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Band Bracelet Cardio Dynamic Heart Rate Full Color TFT-LCD (Red) - intl
681.000 đ 1.294.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Band Bracelet Cardio Dynamic Heart Rate Full Color TFT-LCD (Blue) - intl
681.000 đ 1.294.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Band Bracelet Cardio Dynamic Heart Rate Full Color TFT-LCD (White) - intl
681.000 đ 1.294.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Bluetooth Smart Band Bracelet Cardio Dynamic Heart Rate Full Color TFT-LCD (Green) - intl
681.000 đ 1.294.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Vòng tay thông minh Bluetooth 4.0 X9 Plus BLE cho Android & iOS (Đỏ) - intl
709.000 đ 1.347.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND Tempered Glass Screen Protector Full Cover for Apple Watch 38mm (White) - intl
136.000 đ 170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Tempered Glass Screen Protector Full Cover for Apple Watch 38mm (Gold) - intl
134.000 đ 255.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Tempered Glass Screen Protector Full Cover for Apple Watch 38mm (Black) - intl
134.000 đ 255.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND 2pcs Tempered Glass Screen Protector Film for Moto 360 Smart Watch (42mm) - intl
95.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND 2pcs 9HD Tempered Glass Screen Protector For LG W150 Smart Watch - intl
94.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND 2pcs 9HD Tempered Glass Screen Protector For LG W110 Smart Watch - intl
87.000 đ 109.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
VAKIND Slim Tempered Glass Film Screen Protector for Apple Watch 38mm - intl
86.000 đ 108.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND 2pcs Tempered Glass Screen Protector Film for Moto 360 Smart Watch (46mm) - intl
85.000 đ 162.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Unisex Sports Casual Date Sports Bracelet Digital Watch (Green) - intl
84.000 đ 168.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Unisex Sports Casual Date Sports Bracelet Digital Watch (Black) - intl
84.000 đ 168.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Unisex Sports Casual Date Sports Bracelet Digital Watch (Blue) - intl
84.000 đ 168.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Sports Watch Silicone Protective Case - intl
83.000 đ 158.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Indian Three Colors Flag Gift Accessory Birthday Wristband Bracelet - intl
81.000 đ 162.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Indian Three Colors Flag Gift Accessory Wristband Bracelet (Children) - intl
81.000 đ 162.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND 2pcs Tempered Glass Screen Protector for Apple Watch (38mm) - intl
80.000 đ 152.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Tempered Glass Screen Protector Film for Moto 360 Smart Watch (46mm) - intl
79.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Slim Tempered Glass Film Screen Protector for Apple Watch 38mm (Clear)(Intl:)
78.000 đ 156.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND 2pcs Tempered Glass Screen Protector Film for Apple Watch (38/42mm)(Clear)-38mm - intl
75.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND 2pcs Tempered Glass Screen Protector Film for Apple Watch (38/42mm)(Clear)-42mm - intl
75.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−48%
VAKIND Men Women Rubber LED Watch Date Bracelet Digital Sport Wristwatch Green (Intl)
74.000 đ 145.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−54%
VAKIND Men Women Rubber LED Watch Date Bracelet Digital Sport Wristwatch (Purple) (Intl)
74.000 đ 161.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Indian Three Colors Flag Gift Accessory Birthday Wristband Bracelet - intl
74.000 đ 141.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−54%
VAKIND Men Women Rubber LED Watch Date Bracelet Digital Sport Watch (Light Blue) (Intl)
74.000 đ 161.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−54%
VAKIND Men Women Rubber LED Watch Date Bracelet Digital Sport Wristwatch (Rose Red) (Intl)
74.000 đ 161.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−54%
VAKIND Men Women Rubber LED Watch Date Bracelet Digital Sport Wristwatch Lakeblue (Intl)
74.000 đ 161.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
VAKIND Indian Three Colors Flag Gift Accessory Wristband Bracelet (Adult) - intl
74.000 đ 141.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−54%
VAKIND Men Women Rubber LED Watch Date Bracelet Digital Sport Wristwatch Royalblue (Intl)
73.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
VAKIND Men Women Rubber Watch Date Bracelet Digital Sport Watch Light Blue - INTL
73.000 đ 146.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−54%
VAKIND Men Women Rubber LED Watch Date Bracelet Digital Sport Wristwatch Red (Intl)
73.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−54%
VAKIND Men Women Rubber LED Watch Date Bracelet Digital Sport Wristwatch Black (Intl)
73.000 đ 159.000 đ
Lazada

Đồng hồ thông minh - Smartwatch VAKIND Việt Nam

Với 72.000 đ-800.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một VAKIND Đồng hồ thông minh trực tuyến. Có hai loại chính của VAKIND Đồng hồ thông minh, cụ thể là một Đo nhịp tim hoặc Phụ kiện. Bạn có thể nhận được giảm giá ngoạn mục lên đến 54% của VAKIND Đồng hồ thông minh từ iprice! Waterproof Bluetooth Smart Watch Wristband Bracelet Fitness Tracker(Red) - intl, Waterproof Smart Watch Sport Wristband Heart Rate Monitor Pedometer(Blue) - intl hoặc Smart Bluetooth 4.2 Wristband Heart Rate Monitor 0.86'' OLED (White) - intl nằm trong số các VAKIND Đồng hồ thông minh phổ biến nhất. Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như SKMEI, Smart hoặc GT08 nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ VAKIND Đồng hồ thông minh.