Danh mục sản phẩm
đầu trang
tìm thấy 528 sản phẩm
Đến Nơi Bán
−28%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB20 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
115.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe sả hồng 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu quế 5ml
300.000 đ 347.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 3 chai tinh dầu treo xe cam 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu sả chanh treo 10ml
304.000 đ 352.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB18 và Tinh dầu long não đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
104.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB6 và Tinh dầu quế thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
115.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB19 và Tinh dầu cà phê thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
133.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB6 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml
119.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe chanh 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu bạc hà 5ml
333.000 đ 385.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe sả hồng 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu bạc hà 10ml
333.000 đ 385.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB19 và Tinh dầu tràm gió 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe sả chanh 10ml Viện nông nghiệp + Tặngkèm chai tinh dầu cam 5ml
190.000 đ 220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB5 và Tinh dầu hương nhu thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
142.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB17 và Tinh dầu tràm gió 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB10 và Tinh dầu quế thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện vẽ tay MNB4 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml
119.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−12%
Viện Nông nghiệp 2 chai tinh dầu cam thơm phòng Viện nông nghiệp (10ml)
85.000 đ 97.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−19%
Viện Nông nghiệp 20ml tinh dầu oải hương thơm phòng Viện nông nghiệp
142.000 đ 175.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB8 và Tinh dầu khuynh diệp 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB12 và Tinh dầu sả java đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
109.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB5 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe hương nhu 10ml Viện nông nghiệp + Tặngkèm chai tinh dầu cam 10ml
319.000 đ 369.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB7 và Tinh dầu quế thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe hoa hồng extra 10ml Viện nông nghiệp +Tặng kèm chai tinh dầu quế 5ml
475.000 đ 550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB8 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 3 chai tinh dầu treo xe cà phê 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu bạc hà treo 10mll
285.000 đ 330.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB15 và Tinh dầu sả java đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
104.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe bạc hà 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu bạc hà 5ml
300.000 đ 347.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB18 và Tinh dầu khuynh diệp 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB2 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml
119.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp 2 chai tinh dầu bạc hà thơm phòng Viện nông nghiệp (10ml)
95.000 đ 109.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB1 và Tinh dầu khuynh diệp 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB7 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
115.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe sả chanh 10ml Viện nông nghiệp + Tặngkèm chai tinh dầu quế 5ml
190.000 đ 220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−32%
Viện Nông nghiệp Combo 2 chai tinh dầu quế thơm phòng (10ml) + Tặng lò xông tinh dầu AT 06 mầu sắc bất kỳ
114.000 đ 170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB1 và Tinh dầu cam thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−26%
Viện Nông nghiệp 20ml tinh dầu cam thơm phòng Viện nông nghiệp
85.000 đ 115.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB7 và Tinh dầu long não đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
104.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB4 và 2 chai Tinh dầu tràm gió 10ml Viện nông nghiệp
152.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB20 và Tinh dầu sả chanh đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB2 và Tinh dầu sả chanh đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu MN6
100.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB2 và Tinh dầu long não đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
104.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MN9
105.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB5 và Tinh dầu sả java đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
104.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viện Nông nghiệp Combo 2 chai tinh dầu quế thơm phòng (10ml) + Tặng lò xông tinh dầu vuông mầu sắc bất kỳ
99.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB8 và 2 chai Tinh dầu tràm gió 10ml Viện nông nghiệp
152.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−9%
Viện Nông nghiệp Bộ 3 chai tinh dầu treo xe sả chanh 10ml Viện nông nghiệp + Tặngkèm chai tinh dầu bạc hà treo 10ml
300.000 đ 330.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB4 và Tinh dầu chanh thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
133.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB17 và Tinh dầu thông thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB8 và Tinh dầu hương nhu thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
142.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe cà phê 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu sả chanh 10ml
328.000 đ 380.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB18 và Tinh dầu chanh thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
133.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB8 và Tinh dầu sả chanh đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe hoa nhài 10ml Viện nông nghiệp + Tặngkèm chai tinh dầu cam 10ml
504.000 đ 583.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe hoa hồng extra 10ml Viện nông nghiệp +Tặng kèm chai tinh dầu bạc hà 5ml
475.000 đ 550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện vẽ tay MNB8 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml
119.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−40%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe cam 10ml Viện nông nghiệp + tặng kèmchai tinh dầu quế 5ml
300.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện cao cấp MNB17 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml
125.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Tinh dầu treo xe oải hương organic 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu bạc hà 5ml
190.000 đ 220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB5 và Tinh dầu tràm gió 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe sả hồng 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu bạc hà 5ml
224.000 đ 259.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−37%
Viện Nông nghiệp Combo 2 chai tinh dầu cam thơm phòng (10ml) + Tặng lò xông tinh dầu vuông mầu sắc bất kỳ
95.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB19 và Tinh dầu hương nhu thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
142.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe cà phê 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu bạc hà 10ml
333.000 đ 385.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MN22
100.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB14 và Tinh dầu thông thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe hoa hồng extra 10ml Viện nông nghiệp +Tặng kèm chai tinh dầu cam 5ml
475.000 đ 550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB15 và 2 chai Tinh dầu tràm gió 10ml Viện nông nghiệp
152.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB17 và Tinh dầu quế thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp 2 chai tinh dầu sả hồng Viện nông nghiệp (10ml)
143.000 đ 165.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MN17
100.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB19 và Tinh dầu khuynh diệp 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe hoa nhài 10ml Viện nông nghiệp + Tặngkèm chai tinh dầu sả chanh 5ml
475.000 đ 550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện Bát Tràng MNB11 và Tinh dầu long não đuổi muỗi 10ml Viện nông nghiệp
104.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe sả hồng 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu quế 10ml
190.000 đ 220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
Viện Nông nghiệp Chai 50ml tinh dầu hương nhu thơm phòng Viện nông nghiệp
171.000 đ 189.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB8 và Tinh dầu vỏ bưởi thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
142.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Tinh dầu treo xe oải hương organic 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu sả chanh 5ml
190.000 đ 220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB7 và Tinh dầu hương nhu thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
142.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB14 và Tinh dầu hương nhu thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
142.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe oải hương organic 10ml Viện nông nghiệp+ Tặng kèm chai tinh dầu cam 10ml
333.000 đ 385.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe quế 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu sả chanh 5ml
300.000 đ 347.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−9%
Viện Nông nghiệp 20ml tinh dầu oải hương organic thơm phòng Viện nông nghiệp
190.000 đ 210.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB6 và Tinh dầu khuynh diệp 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−8%
Viện Nông nghiệp 20ml tinh dầu hương nhu thơm phòng Viện nông nghiệp
161.000 đ 175.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−12%
Viện Nông nghiệp 20ml tinh dầu sả java đuổi muỗi Viện nông nghiệp
66.000 đ 75.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−8%
Viện Nông nghiệp Chai 50ml tinh dầu sả chanh đuổi muỗi Viện nông nghiệp
123.000 đ 135.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB18 và Tinh dầu thông thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Combo 2 chai tinh dầu hương nhu thơm phòng (10ml) + Tặng lò xôngtinh dầu hình tim vát mầu sắc bất kỳ
130.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Combo 2 chai tinh dầu hoa hồng thơm phòng (10ml) + Tặng lò xôngtinh dầu AT 06 mầu sắc bất kỳ
247.000 đ 286.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB19 và 2 chai Tinh dầu tràm gió 10ml Viện nông nghiệp
152.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe hương nhu 10ml Viện nông nghiệp + Tặngkèm chai tinh dầu bạc hà 5ml
300.000 đ 347.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB3 và Tinh dầu cam thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp 2 chai tinh dầu quế thơm phòng Viện nông nghiệp (10ml)
95.000 đ 109.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 3 chai tinh dầu treo xe sả chanh 10ml Viện nông nghiệp + Tặngkèm chai tinh dầu sả chanh treo 10ml
285.000 đ 330.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 3 chai tinh dầu treo xe oải hương organic 10ml Viện nông nghiệp+ Tặng kèm chai tinh dầu sả chanh treo 10ml
570.000 đ 660.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Bộ 2 chai tinh dầu treo xe bạc hà 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu quế 5ml
300.000 đ 347.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Tinh dầu treo xe hoa hồng extra 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu sả chanh 5ml
238.000 đ 275.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Viện Nông nghiệp Đèn xông tinh dầu điện MNB3 và Tinh dầu tràm gió 10ml Viện nông nghiệp
110.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Viện Nông nghiệp Combo 2 chai tinh dầu vỏ bưởi thơm phòng (10ml) + Tặng lò xông tinhdầu AT 06 mầu sắc bất kỳ
171.000 đ 198.000 đ
Lazada

Thiết bị y tế Viện Nông nghiệp Việt Nam

Tiết kiệm hơn khi bạn mua Viện Nông nghiệp Thiết bị y tế với mức giảm giá lên đến 43%! Đèn xông tinh dầu điện MNB20 và Tinh dầu bạc hà thơm phòng 10ml Viện nông nghiệp, Bộ 2 chai tinh dầu treo xe sả hồng 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu quế 5ml hoặc Bộ 3 chai tinh dầu treo xe cam 10ml Viện nông nghiệp + Tặng kèmchai tinh dầu sả chanh treo 10ml sản phẩm phổ biến nhất của Viện Nông nghiệp Thiết bị y tế mà bạn có thể mua trực tuyến. Ngoài Viện Nông nghiệp Thiết bị y tế, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Vincy, OEM Japan hoặc SoYoung. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Viện Nông nghiệp Thiết bị y tế với một mức giá giữa 65.000 đ-713.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Sơ cứu.