đầu trang

Thông thường các khuyến mãi Viettel nhân đôi giá trị thẻ nạp thường chỉ kéo dài trong tích tắc, cộng với việc card điện thoại giả gây tâm lý không an toàn ảnh hưởng đến người dùng. Nên việc mua card điện thoại Viettel trực tuyến tại các trang web uy tín ngoài việc tiết kiệm thời gian để tìm cửa hàng bán card điện thoại mỗi khi nhà mạng có khuyến mãi Viettel.

Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0976.21.09.97
799.000 đ 1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01674.11.07.90
339.000 đ 510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09666312.84
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.25.11.94
1.169.000 đ 1.755.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.30.10.91
1.219.000 đ 1.830.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0966007685
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0985.908.901
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0966.22.07.84
889.000 đ 1.335.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.14.01.78
549.000 đ 825.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01659.18.11.94
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0869.22.09.85
1.199.000 đ 1.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0962.700.174
199.000 đ 300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0965.437.300
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01632.23.03.99
389.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01647.02.11.89
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0975.225.006
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01694.18.12.89
599.000 đ 900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.26.03.57
889.000 đ 1.335.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01698.22.11.72
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01659.58.1964
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0169.23.8.2002
1.199.000 đ 1.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01642.31.02.98
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 097.19.2.2004
2.799.000 đ 4.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0987.136.584
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01655.20.10.96
389.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0976022933
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01692.03.12.84
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0964.08.07.69
549.000 đ 825.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01633.13.02.79
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0965.08.06.74
1.009.000 đ 1.515.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01655.27.06.93
419.000 đ 630.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0969.346.020
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01698.25.07.91
339.000 đ 510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0975139272
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01642.12.04.78
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0967.52.0608
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01672220389
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0966.302.598
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0972.594.776
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01667.06.05.81
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.28.05.83
789.000 đ 1.185.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01638.06.02.98
439.000 đ 660.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0983.6.1.2003
1.499.000 đ 2.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0974.801.101
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.13.06.94
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01653.26.08.93
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01646.27.09.97
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.918.799
899.000 đ 1.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01679.28.10.00
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01635.31.06.94
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0963271126
249.000 đ 375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.31.01.84
749.000 đ 1.125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0984.06.03.99
1.209.000 đ 1.815.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0963.156.752
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01675.13.13.97
427.000 đ 675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0967.22.05.78
889.000 đ 1.335.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0972.05.08.76
549.000 đ 825.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01674.24.10.92
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01673.30.02.67
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0966.14.01.09
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.532.955
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01683.21.03.93
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0967.384.799
669.000 đ 1.005.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01689.23.09.85
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01646.29.06.71
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0965.13.05.84
939.000 đ 1.410.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01662.297.464
199.000 đ 300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01665.06.03.72
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0869.27.01.86
909.000 đ 1.365.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01685.02.06.70
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01628.176.444
329.000 đ 495.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0981.075.484
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01682.10.06.71
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01676.16.01.75
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01659.26.02.97
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09884831.85
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0968.421.565
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0967.970.151
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01667.11.09.71
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0963.497.020
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.011.747
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01645.09.07.82
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0868.05.03.74
549.000 đ 825.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0979.05.12.70
1.109.000 đ 1.665.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01638.912.789
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0963.13.07.11
479.000 đ 720.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01676.31.03.92
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0977.575.822
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0975.536.978
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01678.18.08.92
323.000 đ 510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01636.472.567
209.000 đ 330.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01676.31.12.91
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0984.027.334
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09676436.87
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01689.05.04.90
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0967.04.03.84
839.000 đ 1.260.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01679.10.03.80
449.000 đ 675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0974.15.08.73
549.000 đ 825.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01628.21.03.90
389.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01632.31.04.91
309.000 đ 465.000 đ
Lazada

Card nạp tiền Viettel

Dễ dàng mua sim số đẹp Viettel và nạp thẻ Viettel online

Thông thường các khuyến mãi Viettel nhân đôi giá trị thẻ nạp thường chỉ kéo dài trong tích tắc, cộng với việc card điện thoại giả gây tâm lý không an toàn ảnh hưởng đến người dùng. Nên việc mua card điện thoại Viettel trực tuyến tại các trang web uy tín ngoài việc tiết kiệm thời gian để tìm cửa hàng bán card điện thoại mỗi khi nhà mạng có khuyến mãi. Hoặc nếu bạn đang xa trung tâm, các dịch vụ sim card điện thoại rất hiếm mà điện thoại bạn sắp hết tiền, bạn có thể trông cậy vào dịch vụ nạp card điện thoại Viettel trực tuyến.

Nạp card điện thoại trực tuyến được chiết khấu cao hơn, khi mua card điện thoại 100,000đ bạn chỉ cần trả 95,000đ bởi do không mất chi phí mặt bằng và lượng giao dịch cao hơn. Tha hồ chọn sim số đẹp phù hợp với tuổi làm ăn, phong thuỷ hoặc sở thích. Giá sim số đẹp trực tuyến cũng rẻ hơn và dần trở nên phổ biến. Bạn chỉ cần chọn sim số, thanh toán và nhà cung cấp sẽ chuyển sim số cho bạn nhanh nhất có thể.

Nạp card điện thoại Viettel online tại các website uy tín có thể giảm tỷ lệ card điện thoại giả. Khi gặp bất cứ trường hợp mã thẻ cào không phù hợp bạn có thẻ chụp màn hình điện thoại và phản ảnh nhà cung cấp. Yên tâm nạp tiền điện thoại tại các website đã được chứng nhận bởi cơ quan chức năng. Một số game trực tuyến cũng chấp nhận thẻ cào điện thoại nạp card trực tuyến vô cùng đơn giản.

Các dịch vụ nạp card điện thoại Viettel trực tuyến

Sở hữu bộ khai chuyển đổi sim nano nếu bạn có nhu cầu sử dụng các dòng điện thoại khác nhau chung 1 sim số Viettel thường xuyên khuyến mãi 3G. Tất cả phụ kiện sim số và card điện thoại liên tục được cập nhật và tổng hợp tại iprice.

Các dịch vụ nạp tiền Viettel online như nạp tiền cho thuê bao di động hoặc Dcom trả trước của Viettel. Thanh toán cước thuê bao điện thoại trả sau hoặc thuê bao Dcom hình thức thanh toán bằng thẻ. Dịch vụ thanh toán 24/24h, nhanh chóng, tiện lợi. Chỉ cần thực hiện 5 bước là bạn có thể nạp thẻ cào Viettel trực tuyến tại iprice với giá thẻ cào cực hời.

  1. Nhập số điện thoại Viettel bạn cần nạp.
  2. Chọn đúng kiểu thuê bao (Trả trước/ Trả sau).
  3. Chọn mệnh giá thẻ mà bạn muốn nạp từ iprice
  4. Nhập chính xác địa chỉ email của bạn
  5. Chọn phương thức thanh toán phù hợp

Sau đó chọn "Nạp tiền ngay" và hoàn thiện các bước giao dịch.

Danh mục sản phẩm

Điện máy

Thời trang

Thể thao & Dã ngoại

Đồ gia dụng

Đồ trẻ em

Sức khỏe & Làm đẹp

Ô tô, xe máy

Hiển thị tất cả