Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
đầu trang

Thông thường các khuyến mãi Viettel nhân đôi giá trị thẻ nạp thường chỉ kéo dài trong tích tắc, cộng với việc card điện thoại giả gây tâm lý không an toàn ảnh hưởng đến người dùng. Nên việc mua card điện thoại Viettel trực tuyến tại các trang web uy tín ngoài việc tiết kiệm thời gian để tìm cửa hàng bán card điện thoại mỗi khi nhà mạng có khuyến mãi Viettel.

Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01685.31.05.97
389.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01692.07.04.84
439.000 đ 660.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.26.04.09
739.000 đ 1.110.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0972.122.631
199.000 đ 300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01627.00.1987
475.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0971.496.141
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0988.538.422
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01626.769.000
285.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.248.789
427.000 đ 675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0962.28.03.93
799.000 đ 1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0976.06.02.70
599.000 đ 900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.30.10.77
999.000 đ 1.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−44%
Viettel Sim số 01672306.522
139.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0976.29.11.71
689.000 đ 1.035.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01642.26.03.95
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 09674157.98
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01692.05.10.87
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01679271297
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01638.14.02.75
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0969.384.298
449.000 đ 675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0869.23.10.86
1.109.000 đ 1.665.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0973.16.05.78
759.000 đ 1.140.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01656.27.06.93
399.000 đ 630.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0974.128.792
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01673.07.10.85
370.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0976.611.332
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01632.25.08.90
418.000 đ 660.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0968.63.0305
249.000 đ 375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01663.09.11.80
370.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0967.670.090
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01679.30.03.97
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0962.15.03.75
549.000 đ 825.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0971.75.2002
2.799.000 đ 4.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.26.02.81
749.000 đ 1.125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0967.17.04.82
1.069.000 đ 1.605.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0969.78.2001
1.199.000 đ 1.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0971.192.390
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0966.096.535
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0972.44.8783
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0971.904.684
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01632.31.11.90
380.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01646.05.09.72
380.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01687.31.06.87
309.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.25.08.98
969.000 đ 1.455.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.168.152
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01672.01.4400
285.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0968.311.353
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01626.13.08.98
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01695.21.10.88
509.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.01.12.05
719.000 đ 1.080.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.969.331
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.025.211
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 098.1934.986
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.30.09.81
749.000 đ 1.125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.29.01.93
1.049.000 đ 1.575.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01675.31.07.92
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0964578441
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0963.05.08.82
1.129.000 đ 1.695.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0965.649.080
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01692.25.03.83
389.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.695.693
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0971.140.636
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.862.808
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01638.01.08.85
408.000 đ 645.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01653.994.123
285.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01688.34.1981
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09682380.95
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0974.30.11.97
799.000 đ 1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01677.12.01.83
418.000 đ 660.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.30.11.18
1.699.000 đ 2.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0982.8866.13
799.000 đ 1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0969.25.02.94
979.000 đ 1.470.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09655175.82
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0989.261.594
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0987446628
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0977.31.03.94
1.399.000 đ 2.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.20.07.99
1.399.000 đ 2.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0971.096.798
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0868.04.08.94
829.000 đ 1.245.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01657.24.12.82
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0869.09.12.80
749.000 đ 1.125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01658.097.456
209.000 đ 330.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0975.27.04.81
909.000 đ 1.365.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01682.26.05.95
370.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01643.16.01.86
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0987240803
699.000 đ 1.050.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.665.227
449.000 đ 675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0962.05.06.95
919.000 đ 1.380.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0969.672.493
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0965.177.622
399.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0961.494.842
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01648.655.456
332.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0971.10.07.13
609.000 đ 915.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01643.17.05.87
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0973.878.376
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0964.878.480
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01629.31.01.93
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0988.14.1331
699.000 đ 1.050.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01665200382
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0967.07.12.06
799.000 đ 1.200.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 25 Sep 2017

Card nạp tiền Viettel

Dễ dàng mua sim số đẹp Viettel và nạp thẻ Viettel online

Thông thường các khuyến mãi Viettel nhân đôi giá trị thẻ nạp thường chỉ kéo dài trong tích tắc, cộng với việc card điện thoại giả gây tâm lý không an toàn ảnh hưởng đến người dùng. Nên việc mua card điện thoại Viettel trực tuyến tại các trang web uy tín ngoài việc tiết kiệm thời gian để tìm cửa hàng bán card điện thoại mỗi khi nhà mạng có khuyến mãi. Hoặc nếu bạn đang xa trung tâm, các dịch vụ sim card điện thoại rất hiếm mà điện thoại bạn sắp hết tiền, bạn có thể trông cậy vào dịch vụ nạp card điện thoại Viettel trực tuyến.

Nạp card điện thoại trực tuyến được chiết khấu cao hơn, khi mua card điện thoại 100,000đ bạn chỉ cần trả 95,000đ bởi do không mất chi phí mặt bằng và lượng giao dịch cao hơn. Tha hồ chọn sim số đẹp phù hợp với tuổi làm ăn, phong thuỷ hoặc sở thích. Giá sim số đẹp trực tuyến cũng rẻ hơn và dần trở nên phổ biến. Bạn chỉ cần chọn sim số, thanh toán và nhà cung cấp sẽ chuyển sim số cho bạn nhanh nhất có thể.

Nạp card điện thoại Viettel online tại các website uy tín có thể giảm tỷ lệ card điện thoại giả. Khi gặp bất cứ trường hợp mã thẻ cào không phù hợp bạn có thẻ chụp màn hình điện thoại và phản ảnh nhà cung cấp. Yên tâm nạp tiền điện thoại tại các website đã được chứng nhận bởi cơ quan chức năng. Một số game trực tuyến cũng chấp nhận thẻ cào điện thoại nạp card trực tuyến vô cùng đơn giản.

Các dịch vụ nạp card điện thoại Viettel trực tuyến

Sở hữu bộ khai chuyển đổi sim nano nếu bạn có nhu cầu sử dụng các dòng điện thoại khác nhau chung 1 sim số Viettel thường xuyên khuyến mãi 3G. Tất cả phụ kiện sim số và card điện thoại liên tục được cập nhật và tổng hợp tại iprice.

Các dịch vụ nạp tiền Viettel online như nạp tiền cho thuê bao di động hoặc Dcom trả trước của Viettel. Thanh toán cước thuê bao điện thoại trả sau hoặc thuê bao Dcom hình thức thanh toán bằng thẻ. Dịch vụ thanh toán 24/24h, nhanh chóng, tiện lợi. Chỉ cần thực hiện 5 bước là bạn có thể nạp thẻ cào Viettel trực tuyến tại iprice với giá thẻ cào cực hời.

  1. Nhập số điện thoại Viettel bạn cần nạp.
  2. Chọn đúng kiểu thuê bao (Trả trước/ Trả sau).
  3. Chọn mệnh giá thẻ mà bạn muốn nạp từ iprice
  4. Nhập chính xác địa chỉ email của bạn
  5. Chọn phương thức thanh toán phù hợp

Sau đó chọn "Nạp tiền ngay" và hoàn thiện các bước giao dịch.

Danh mục sản phẩm

Điện máy

Thời trang

Thể thao & Dã ngoại

Đồ gia dụng

Đồ trẻ em

Sức khỏe & Làm đẹp

Ô tô, xe máy

Hiển thị tất cả


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn