đầu trang

Thông thường các khuyến mãi Viettel nhân đôi giá trị thẻ nạp thường chỉ kéo dài trong tích tắc, cộng với việc card điện thoại giả gây tâm lý không an toàn ảnh hưởng đến người dùng. Nên việc mua card điện thoại Viettel trực tuyến tại các trang web uy tín ngoài việc tiết kiệm thời gian để tìm cửa hàng bán card điện thoại mỗi khi nhà mạng có khuyến mãi Viettel.

Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01697.08.12.89 at 484000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01697.08.12.89
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09655590.84 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09655590.84
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0968.24.03.74 at 959000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0968.24.03.74
959.000 đ 1.440.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0976.003.323 at 349000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0976.003.323
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0969.447.277 at 449000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0969.447.277
449.000 đ 675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01682.05.08.85 at 380000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01682.05.08.85
380.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0974240985 at 749000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0974240985
749.000 đ 1.050.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01653.08.07.92 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01653.08.07.92
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01658.26.07.92 at 380000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01658.26.07.92
380.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0976.04.07.85 at 1139000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0976.04.07.85
1.139.000 đ 1.710.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 0971.40.6465 at 199000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim 0971.40.6465
199.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0961300974 at 639000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0961300974
639.000 đ 896.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0975.161.922 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0975.161.922
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0982.513.517 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0982.513.517
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01685.22.04.90 at 465000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01685.22.04.90
465.000 đ 735.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 0966.308.611 at 159000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim 0966.308.611
159.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.18.04.93 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.18.04.93
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09640579.83 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09640579.83
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0967444853 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0967444853
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0966.916.343 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0966.916.343
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01674.31.05.91 at 475000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01674.31.05.91
475.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 01647.249.566 at 119000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim 01647.249.566
119.000 đ 180.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0963582729 at 219000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0963582729
219.000 đ 308.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01698.16.10.91 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01698.16.10.91
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0985.150.056 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0985.150.056
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số 01644.335.626 at 171000.00 VND from Lazada
−31%
Viettel Sim số 01644.335.626
171.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0974.391.486 at 449000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0974.391.486
449.000 đ 675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.26.01.87 at 323000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.26.01.87
323.000 đ 510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01696.12.10.91 at 380000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01696.12.10.91
380.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01659.31.11.92 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01659.31.11.92
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0969662001 at 3199000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0969662001
3.199.000 đ 4.480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.24.08.89 at 370000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.24.08.89
370.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01629.67.1988 at 456000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01629.67.1988
456.000 đ 720.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0963.205.048 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0963.205.048
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01628.27.06.82 at 370000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01628.27.06.82
370.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.18.04.82 at 1199000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.18.04.82
1.199.000 đ 1.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01695.80.1984 at 332000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01695.80.1984
332.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 01685170890 at 309000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 01685170890
309.000 đ 434.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số 0988.302.011 at 228000.00 VND from Lazada
−35%
Viettel Sim số 0988.302.011
228.000 đ 350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0977.574.558 at 349000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0977.574.558
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01692.03.04.94 at 370000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01692.03.04.94
370.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.748.040 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.748.040
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 097.16.5.1977 at 2299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 097.16.5.1977
2.299.000 đ 3.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0962790803 at 249000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0962790803
249.000 đ 350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0972.833.282 at 499000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0972.833.282
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01665.03.10.98 at 370000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01665.03.10.98
370.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01672.789.688 at 332000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01672.789.688
332.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 0961.680.779 at 799000.00 VND from Lazada
−20%
Viettel Sim 0961.680.779
799.000 đ 1.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0975.31.01.87 at 819000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0975.31.01.87
819.000 đ 1.230.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 0961.674.379 at 499000.00 VND from Lazada
−16%
Viettel Sim 0961.674.379
499.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01695.26.01.81 at 304000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01695.26.01.81
304.000 đ 480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01695.14.09.98 at 456000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01695.14.09.98
456.000 đ 720.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01664.588.234 at 332000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01664.588.234
332.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.02.06.80 at 475000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.02.06.80
475.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 0971.406.401 at 299000.00 VND from Lazada
−14%
Viettel Sim 0971.406.401
299.000 đ 350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0962.812.949 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0962.812.949
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.069.234 at 285000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01649.069.234
285.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.12.04.10 at 489000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.12.04.10
489.000 đ 735.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.13.03.87 at 899000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.13.03.87
899.000 đ 1.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.025.736 at 285000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0961.025.736
285.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0965.573.822 at 349000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0965.573.822
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01668.21.06.87 at 380000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01668.21.06.87
380.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0968.455.433 at 649000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0968.455.433
649.000 đ 975.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0964.06.08.84 at 809000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0964.06.08.84
809.000 đ 1.215.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01693.18.10.83 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01693.18.10.83
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0975.581.667 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0975.581.667
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01628.06.07.74 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01628.06.07.74
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01643.984.668 at 332000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01643.984.668
332.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 09721.14.5.97 at 159000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim 09721.14.5.97
159.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01639.13.12.85 at 465000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01639.13.12.85
465.000 đ 735.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0982.315.244 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0982.315.244
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 0971.859.965 at 159000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim 0971.859.965
159.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0974.15.10.61 at 449000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0974.15.10.61
449.000 đ 675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09812354.80 at 249000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 09812354.80
249.000 đ 375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim 09715.7.02.84 at 159000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim 09715.7.02.84
159.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01666.11.07.83 at 304000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01666.11.07.83
304.000 đ 480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01663.27.09.84 at 370000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01663.27.09.84
370.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0981.084.397 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0981.084.397
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0968.035.693 at 349000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0968.035.693
349.000 đ 525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0969.94.2002 at 1599000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0969.94.2002
1.599.000 đ 2.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01673.05.09.81 at 323000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01673.05.09.81
323.000 đ 510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01669.882.884 at 285000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01669.882.884
285.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0962.729.782 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0962.729.782
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01682.21.01.80 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01682.21.01.80
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01657.31.10.00 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01657.31.10.00
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01686.27.01.91 at 323000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01686.27.01.91
323.000 đ 510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01657.04.08.84 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01657.04.08.84
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0967.953.094 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0967.953.094
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01649.06.12.87 at 294000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01649.06.12.87
294.000 đ 465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01629.04.04.56 at 418000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01629.04.04.56
418.000 đ 660.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.10.05.94 at 1169000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 0981.10.05.94
1.169.000 đ 1.755.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01676.09.03.97 at 484000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 01676.09.03.97
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0971140660 at 459000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0971140660
459.000 đ 644.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0963.388.351 at 249000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0963.388.351
249.000 đ 375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0963.144.997 at 499000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0963.144.997
499.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0973.322.052 at 299000.00 VND from Lazada
−33%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0973.322.052
299.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01696.01.06.87 at 484000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp năm sinh giá rẻ 01696.01.06.87
484.000 đ 765.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0975290710 at 499000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0975290710
499.000 đ 700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0964487896 at 299000.00 VND from Lazada
−28%
Viettel Sim giá rẻ năm sinh 0964487896
299.000 đ 420.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0961.913.611 at 332000.00 VND from Lazada
−36%
Viettel Sim số đẹp giá rẻ 0961.913.611
332.000 đ 525.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 21 Jul 2017

Card nạp tiền Viettel

Dễ dàng mua sim số đẹp Viettel và nạp thẻ Viettel online

Thông thường các khuyến mãi Viettel nhân đôi giá trị thẻ nạp thường chỉ kéo dài trong tích tắc, cộng với việc card điện thoại giả gây tâm lý không an toàn ảnh hưởng đến người dùng. Nên việc mua card điện thoại Viettel trực tuyến tại các trang web uy tín ngoài việc tiết kiệm thời gian để tìm cửa hàng bán card điện thoại mỗi khi nhà mạng có khuyến mãi. Hoặc nếu bạn đang xa trung tâm, các dịch vụ sim card điện thoại rất hiếm mà điện thoại bạn sắp hết tiền, bạn có thể trông cậy vào dịch vụ nạp card điện thoại Viettel trực tuyến.

Nạp card điện thoại trực tuyến được chiết khấu cao hơn, khi mua card điện thoại 100,000đ bạn chỉ cần trả 95,000đ bởi do không mất chi phí mặt bằng và lượng giao dịch cao hơn. Tha hồ chọn sim số đẹp phù hợp với tuổi làm ăn, phong thuỷ hoặc sở thích. Giá sim số đẹp trực tuyến cũng rẻ hơn và dần trở nên phổ biến. Bạn chỉ cần chọn sim số, thanh toán và nhà cung cấp sẽ chuyển sim số cho bạn nhanh nhất có thể.

Nạp card điện thoại Viettel online tại các website uy tín có thể giảm tỷ lệ card điện thoại giả. Khi gặp bất cứ trường hợp mã thẻ cào không phù hợp bạn có thẻ chụp màn hình điện thoại và phản ảnh nhà cung cấp. Yên tâm nạp tiền điện thoại tại các website đã được chứng nhận bởi cơ quan chức năng. Một số game trực tuyến cũng chấp nhận thẻ cào điện thoại nạp card trực tuyến vô cùng đơn giản.

Các dịch vụ nạp card điện thoại Viettel trực tuyến

Sở hữu bộ khai chuyển đổi sim nano nếu bạn có nhu cầu sử dụng các dòng điện thoại khác nhau chung 1 sim số Viettel thường xuyên khuyến mãi 3G. Tất cả phụ kiện sim số và card điện thoại liên tục được cập nhật và tổng hợp tại iprice.

Các dịch vụ nạp tiền Viettel online như nạp tiền cho thuê bao di động hoặc Dcom trả trước của Viettel. Thanh toán cước thuê bao điện thoại trả sau hoặc thuê bao Dcom hình thức thanh toán bằng thẻ. Dịch vụ thanh toán 24/24h, nhanh chóng, tiện lợi. Chỉ cần thực hiện 5 bước là bạn có thể nạp thẻ cào Viettel trực tuyến tại iprice với giá thẻ cào cực hời.

  1. Nhập số điện thoại Viettel bạn cần nạp.
  2. Chọn đúng kiểu thuê bao (Trả trước/ Trả sau).
  3. Chọn mệnh giá thẻ mà bạn muốn nạp từ iprice
  4. Nhập chính xác địa chỉ email của bạn
  5. Chọn phương thức thanh toán phù hợp

Sau đó chọn "Nạp tiền ngay" và hoàn thiện các bước giao dịch.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn