_
Zara Zara MAN BLUE SPIRIT
Zara MAN BLUE SPIRIT

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương gỗ
Ưu đãi tốt nhất trong số 9
350.000 đ
boojaeanh (Zara perfumes)
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
SALE
Zara Tuberose

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Black Amber

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương cây cỏ

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 23
299.000 đ
ZAZA AUTHENTIC
4.9/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Femme

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương mát, dễ chịu

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 94
250.000 đ
GẠO Authentic
5.0/5
Nghệ An
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Red Vanilla

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương gỗ

Cách dùng:

Chất lỏng
Ưu đãi tốt nhất trong số 38
399.000 đ
HOANG DUONG MARKET
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Femme 100ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương mát, dễ chịu

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 33
399.000 đ
lilybeauty022
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Tuberose 100ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 13
290.000 đ
Lamii beauty
4.9/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
SALE
Zara SEOUL SINSA DONG GANGNAI

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương gia vị

Cách dùng:

Xịt
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Red Vanilla 200ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương gỗ

Cách dùng:

Chất lỏng
Ưu đãi tốt nhất trong số 9
629.000 đ
TABU PERFUME
4.9/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Tuberose 200ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 14
349.000 đ
Nước Hoa ZA.RA
4.8/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Oriental 10ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 6
210.000 đ
Moonstoreperfumes
4.8/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Femme 30ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương mát, dễ chịu

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 23
250.000 đ
GẠO Authentic
5.0/5
Nghệ An
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Red Vanilla 100ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương gỗ

Cách dùng:

Chất lỏng
Ưu đãi tốt nhất trong số 19
399.000 đ
HOANG DUONG MARKET
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Femme 200ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương mát, dễ chịu

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 15
629.000 đ
TABU PERFUME
4.9/5
TP. Hồ Chí Minh
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Oriental 200ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 8
629.000 đ
TABU PERFUME
4.9/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Gourmand Addict

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 10
190.000 đ
Her Aroma
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Gourmand Addict 10ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 2
235.000 đ
Moonstoreperfumes
4.9/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Gourmand Addict 100ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 6
549.000 đ
TABU PERFUME
4.9/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Oriental 100ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 26
400.000 đ
boojaeanh (Zara perfumes)
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara MAN BLUE SPIRIT 100ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương gỗ

Cách dùng:

Chất lỏng
Ưu đãi tốt nhất trong số 5
485.000 đ
HÀ PHAN ORDER
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Oriental

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 61
210.000 đ
Moonstoreperfumes
4.8/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Oriental 30ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 5
319.000 đ
TABU PERFUME
4.9/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
SALE
Zara Tuberose 30ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương trái cây

Cách dùng:

Xịt
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara MAN BLUE SPIRIT 30ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương gỗ
Ưu đãi tốt nhất trong số 1
350.000 đ
boojaeanh (Zara perfumes)
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Zara Black Amber 30ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương cây cỏ

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 2
299.000 đ
ZAZA AUTHENTIC
4.9/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Black Amber 200ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương cây cỏ

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 2
655.000 đ
21.baebae
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi
Zara Black Amber 100ml

Loại sản phẩm:

Eau De Toilette

Mùi hương:

Hương cây cỏ

Cách dùng:

Xịt
Ưu đãi tốt nhất trong số 16
387.000 đ
Lamii beauty
5.0/5
Vietnam
Chi tiết sản phẩm
Xem thêm khuyến mãi
Xem thêm khuyến mãi

Bảng giá Top Nước hoa EDT Zara 2021

TOP 10 SẢN PHẨM Giá Cửa hàng
Zara MAN BLUE SPIRIT 350.000 đ Shopee
Zara Tuberose 250.000 đ Lazada
Zara Black Amber 299.000 đ Shopee
Zara Femme 250.000 đ Shopee
Zara Red Vanilla 399.000 đ Shopee
Zara Femme 100ml 399.000 đ Shopee
Zara Tuberose 100ml 290.000 đ Lazada
Zara SEOUL SINSA DONG GANGNAI 350.000 đ Shopee
Zara Red Vanilla 200ml 629.000 đ Shopee
Zara Tuberose 200ml 349.000 đ Shopee
PHỔ BIẾN NHẤT
Zara MAN BLUE SPIRIT

Giá rẻ nhất tại Shopee 350.000 đ Đến Nơi Bán

Nước hoa EDT Zara Việt Nam

Mẫu mã Nước hoa EDT được dùng rộng rãi nhất của Zara Việt Nam hiện nay là bộ sưu tập Zara MAN BLUE SPIRIT, Zara Tuberose hoặc Zara Black Amber. Nếu bạn không chắc chắn về việc sở hữu Zara Nước hoa EDT, bạn cũng có thể tham khảo các sản phẩm khác từ các nhãn hiệu như Versace, Chanel hoặc Calvin Klein. Dành riêng cho khách hàng iPrice Việt Nam, một số sản phẩm ưu việt của Nước hoa EDT Zara Việt Nam có mức giá chỉ từ 110.000 đ - 79.900.000 đ. Nước hoa EDT Zara Việt Nam màu Đỏ, Đen hoặc Xanh dương đem lại ánh nhìn thời thượng. Nước hoa EDT Zara Việt Nam đang áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 36% !

NEW